Poznáte bratranca Charlesa Darwina, Francisa Galtona? V roku 1907 sa na anglickom vidieku konala súťaž, v ktorej bolo cieľom čo najpresnejšie odhadnúť hmotnosť býka predávaného na trhu. Po súťaži si Galton s údivom uvedomil, že priemer celkových odhadov je nielen presnejší v porovnaní s väčšinou individuálnych úsudkov, ale aj v porovnaní s odhadmi účastníkov – expertov. Čo majú spoločné býčia hmotnosť a občianske vzdelávanie? V tomto príbehu sa ukrýva esencia kolektívnej múdrosti, v ktorú v Iniciatíve za občianske vzdelávanie veríme.

Všetko začalo pred dvoma rokmi spoločnou víziou skupiny mimovládnych neziskových organizácií o kvalitnom občianskom vzdelávaní, inovácii jeho metodickej i obsahovej stránky a spojení sa v kľúčového hráča schopného presadzovať zmeny na úrovni štátu. Už teraz, samozrejme, existuje veľké množstvo podobne orientovaných projektov, no ak chceme mať naozaj viditeľný dopad, je dobré spraviť o krok viac.

Všetci sa vedome i podvedome obklopujeme podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, čo so sebou prináša aj svoje negatíva – práve podobné zmýšľanie, nech sa ho zúčastňujú akokoľvek inteligentní a rozhľadení jednotlivci, často znamená, že pri hľadaní riešení narážame na rovnaké steny. Iniciatíva si vo svojej novej podobe dáva za cieľ vytvoriť otvorenú komunitu zloženú nielen z mimovládnych organizácií, ale aj širokej verejnosti, žiakov, rodičov, učiteľov, riaditeľov, samospráv, univerzít, firiem, skrátka, všetkých, ktorých sa občianske vzdelávanie týka. Stavia tak na pestrosti odlišných perspektív, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie kvalitnej a udržateľnej zmeny.

Naša vízia je jasná – vytvorenie silnej komunity, ktorá bude rozmanitým, ale jednoznačným a presvedčivým hlasom komunikovať dôležitosť občianskeho vzdelávania, a tým efektívne reagovať na aktuálne výzvy na Slovensku aj vo svete.

Na jej napĺňaní usilovne pracujeme – minulý týždeň sme sa stretli s aktuálnymi členmi Iniciatívy a, okrem iného, diskutovali o tom, aké nové výzvy a impulzy nás na ceste k systémovej zmene čakajú. Zároveň sme odštartovali sériu ôsmich neformálnych diskusných workshopov pre všetkých, ktorým na občianskom vzdelávaní záleží. Zozbierané myšlienky a podnety z nich nám poskytnú rôznorodé perspektívy, na ktorých stojí naša kolektívna múdrosť a ktoré nám pomôžu posunúť sa o krok bližšie k zlepšeniu občianskeho vzdelávania na Slovensku.

foto: unsplash.com, IPAO