Európska iniciatíva občanov: Ako byť aktívnym občanom na európskej úrovni?

Európska iniciatíva občanov: Ako byť aktívnym občanom na európskej úrovni?2022-10-10T13:25:27+01:00

Sme hrdí, že sa Inštitút pre aktívne občianstvo v roku 2020 stal oficiálnym ambasádorom Európskej iniciatívy občanov na Slovensku. Preto by sme vám radi poskytli základné informácie o tom, čo tento nástroj predstavuje a ako ho možno využiť k zlepšeniu životných podmienok všetkých európskych občanov. Zároveň sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť v prípade, že máte záujem dozvedieť sa o tejto téme viac. 

Čo je to Európska iniciatíva občanov a čo môžete prostredníctvom nej dosiahnuť? 

Poznáte problém, ktorý netrápi len vás a ľudí vo vašom okolí, ale má presah napríklad aj na ľudí v okolitých krajinách? Európska únia sa mu dostatočne nevenuje a vy by ste to radi zmenili? Európska iniciatíva občanov predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého môže byť váš hlas vypočutý

Podobne ako petícia na národnej úrovni, aj európska iniciatíva občanov je prostriedkom, ako vyjadriť svoju nespokojnosť s určitou témou. Pri zostavovaní petície máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete zároveň požadovať konkrétnu zmenu alebo len vyjadriť svoj nesúhlas. Pri iniciatíve je zároveň potrebné priamo navrhnúť možné riešenie spoločne s ľuďmi, ktorých trápia rovnaké problémy ako vás.

Následne by ste na dosiahnutie celoeurópskej zmeny mali získať podporu ďalších občanov EÚ. Teraz už len treba odoslať váš návrh európskym inštitúciám. Tie rozhodnú, akou formou ho zakomponujú do celoeurópskeho práva. Takýmto spôsobom sa môžete aktívne podieľať na tvorbe politík EÚ

Kto môže vyzvať európske inštitúcie na zmenu? 

Pri tomto konkrétnom nástroji je vaša výzva voči európskym inštitúciám ohraničená oficiálne danými podmienkami pre vytvorenie organizačného výboru iniciatívy a vyzbieraním 1 milióna podpisov minimálne zo 7 členských krajín EÚ. Je tomu tak hlavne z dôvodu, aby váš hlas zároveň predstavoval hlas dostatočne veľkého množstva občanov EÚ. V záujme Európskej únie je totiž zohľadňovať názory všetkých svojich občanov.

Iniciatíva je jasným príkladom toho, že európska politika nie je príliš vzdialená na to, aby ste na ňu mali dosah. Čisté ovzdušie, využívanie pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny či životné podmienky poľnohospodárskych zvierat – aj to sú témy, ktorými sa nezaoberajú len bruselskí politici, ale ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a na ktoré môžu mať vplyv aj bežní občania.

Ako na to?

Čo teda musíte urobiť, aby ste mohli európskym inštitúciám odoslať takýto oficiálny návrh riešenia určitého problému? To sa dozviete v stručnej infografike, ktorú pre vás pripravil IPAO. Po rozkliknutí obrázku napravo si ho môžete prehliadnuť v plnej veľkosti

V skratke je postup nasledovný:

 • 1. Vytvorte organizačný tím.

 • 2. Zaregistrujte svoju iniciatívu.

 • 3. Vyzbierajte potrebné množstvo podpisov na jej podporu.

 • 4. Overte platnosť zozbieraných podpisov.

 • 5. Odošlite kompletnú iniciatívu a vyčkajte na odpoveď od európskych inštitúcií.

V tomto momente sa vám podarilo priviesť všetku vašu občiansku snahu do úspešného konca. 

Európska iniciatíva občanov predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého sa aj vy môžete spolupodieľať na vytváraní nových politík a riešení problémov, ktoré vás trápia. Takýmto spôsobom sa z vás automaticky stáva aktívny občan, ktorému záleží na tom, ako vyzerá jeho krajina. Nenechajte sa odradiť zdanlivou zložitosťou tohto procesu. Existuje množstvo aktérov, ktorí vám na tejto ceste radi pomôžu. Medzi nich patrí aj náš Inštitút pre aktívne občianstvo, preto sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.  

FAQ – Najčastejšie otázky: 

1. Zdá sa mi to príliš komplikované, prečo by som sa mal zapojiť?2022-09-28T11:54:16+01:00
 • Európska iniciatíva občanov je výnimočným a silným nástrojom k zlepšeniu každodenného života občanov EÚ, o ktorom zároveň veľa ľudí nevie. Na prvý pohľad sa to môže zdať príliš komplikované, je to však preto, že iniciatíva ako nástroj musí mať nastavené určité oficiálne platné pravidlá tak, aby bol funkčný a spravodlivý pre všetkých.
 • Napriek tomu, že je tento proces zložitý, existuje množstvo aktérov, publikácií a webstránok, ktoré vám s jeho organizáciou pomôžu (viaceré z nich nájdete v otázke číslo 5). 
 • Nie ste v tom sami a nebudete ani prvý, kto sa do toho pustí. Existuje už väčšie množstvo iniciatív, ktoré boli úspešné a dosiahli zmenu v zákonoch na celoeurópskej úrovni (viď. otázka číslo 6).
 • Iniciatíva je zároveň dobrým príkladom toho, že cesta je niekedy cieľ. Predchádzajúci organizátori iniciatív častokrát zdôrazňujú, že ich projekt prepojil s ľuďmi a organizáciami, s ktorými by možno za iných okolností neprišli do kontaktu. Tieto siete následne dokážu spolupracovať ďalej a pomôcť vám dosiahnuť aj iné ciele ako bol ten pôvodný.
 • Ak sa však necítite na to, stať sa organizátorom projektu takýchto rozmerov, môžete stále podporiť prebiehajúce iniciatívy svojím podpisom, prípadne propagovať Európsku iniciatívu občanov vo svojom okolí. Je totiž rovnako dôležité podporovať pozitívnu zmenu a byť občiansky angažovaný vo formovaní našej spoločnej budúcnosti. 
2. Aké informácie musím pri podpise iniciatívy poskytnúť? 2022-10-03T13:14:52+01:00
 • Povinné sú: štátna príslušnosť; meno a priezvisko. Poskytnutie ďalších údajov sa môže v členských krajinách líšiť. Viac informácií tu.
 • Všetky tieto informácie podliehajú platnej právnej norme o ochrane osobných údajov. 
3. Aké podklady potrebujem k založeniu iniciatívy?2022-10-03T13:15:46+01:00
 • Ako ste sa už mohli dočítať v rámci vyššie uvedenej infografiky, k registrácii iniciatívy je potrebné dodať Európskej komisii predovšetkým základné údaje, medzi ktoré patrí názov, predmet a hlavné ciele, o ktorých dosiahnutie sa iniciatíva pokúša. Ďalej sú to odkazy na zmluvy, ktoré sa spájajú s predmetom vašej iniciatívy, osobné údaje organizátorov a informácie o zdrojoch finančnej podpory, ktorá sa iniciatíve dostáva.  O ďalších nepovinných údajoch sa dočítate v stručnom návode Európskej únie s názvom Ako vypracovať a predložiť iniciatívu
4. Kde nájdem aktuálne prebiehajúce iniciatívy, ak by som sa rozhodol ich podporiť?2022-10-03T13:16:22+01:00
 • Aktívne európske iniciatívy môžete nájsť a svojím podpisom podporiť na oficiálnej stránke Európskej únie tu
5. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem viac informácií?2022-10-03T13:18:49+01:00
 • Najdôležitejšou webovou adresou, kde nájdete všetky základné informácie o tom, čo je to iniciatíva, ako funguje či aké iniciatívy sú v súčasnosti aktívne, je oficiálna stránka Európskej iniciatívy občanov spravovaná Európskou komisiou. Aj v rámci nej nájdete ešte rozsiahlejšiu sekciu Najčastejších otázok v prípade, že ste v tejto sekcii nenašli odpoveď na vašu otázku – link tu
 • Ak už nejaký nápad na novú iniciatívu máte a neviete čo ďalej alebo by ste sa radi spojili s inými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, Európska únia pre vás presne za týmto účelom spustila oficiálne fórum na zdieľanie takýchto informácií.  
 • Aktuálne články týkajúce sa tejto témy prináša aj portál Euractiv
 • Informácie o oficiálnom portáli na zber online  podpisov či ďalšie rady typu “ako na to” vám poskytne stránka ECI Campaign, v rámci ktorej spojili dokopy svoje vedomosti bývalí organizátori iniciatív, právnici či výskumníci. 
 • Zhrnutie oficiálnych právnych dokumentov, zaoberajúcich sa Európskou iniciatívou občanov nájdete tu
 • Príspevky o Európskej iniciatíve občanov na sociálnych sieťach nájdete pod značkou #EUTakeTheInitiative.


Kedykoľvek sa tiež môžete
obrátiť na nás, radi vám zodpovieme vaše otázky. Naše kontaktné údaje nájdete na tejto adrese.

6. Existujú nejaké úspešné iniciatívy? Ak áno čo sa im vlastne podarilo dosiahnuť?2022-10-03T13:19:37+01:00
 • Príkladom úspešnej iniciatívy je Právo na vodu (Right2Water) ako základnej dostupnej verejnej služby pre všetkých. Táto iniciatíva bola zároveň prvou, ktorej sa podarilo vyzbierať viac ako 1 milión potrebných podpisov. Podarilo sa jej dosiahnuť zmenu právnych predpisov, ktorá má zabezpečiť, aby krajiny zlepšili prístup k vode pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Takisto sa iniciatíve podarilo dosiahnuť, že Európska únia uviedla právo na vodu v Európskom pilieri sociálnych práv. Medzi ďalšie úspešné iniciatívy patrí napríklad Zákaz glyfozátu či Skoncujme s klietkovým chovom.
 • Počiatočným cieľom všetkých iniciatív je legislatívna zmena na úrovni EÚ, t.j. zmena zákonov, ktorými sa neskôr budú riadiť občania v jej členských krajinách. Nie každej prijatej iniciatíve sa to však podarí dosiahnuť. Napriek tomu sa iniciatíva považuje za úspešnú, pretože sa jej úspech môže prejaviť v iných oblastiach. Napríklad prispeje k väčšej informovanosti obyvateľov, rozprúdi verejnú debatu o danej téme či vytvorí siete nadnárodných partnerov.
7. Akých oblastí sa môže iniciatíva týkať?2022-10-03T13:20:18+01:00
 • Ako už bolo spomínané v úvode, iniciatíva by sa mala týkať záležitostí verejného záujmu. Aj túto kategóriu však ešte musíte zúžiť na konkrétne oblasti, v ktorých má Európska komisia právo na navrhnutie nového právneho predpisu. Sú to napríklad tieto: životné prostredie, poľnohospodárstvo, verejné zdravie či doprava.

          V praxi to môže vyzerať nasledovne:

 • Váš sused sa správa nehumánne k svojim domácim zvieratám. Akokoľvek závažný problém táto situácia predstavuje, nebude adresátom vášho podnetu Európska komisia. Mala by to byť napríklad Polícia Slovenskej republiky alebo Linka proti krutosti prevádzkovaná Slobodou zvierat.
 • Ak vás však trápia nevhodné podmienky na život vo veľkochovoch hospodárskych zvierat, ktoré sú problémom v celej EÚ, môžete vytvoriť iniciatívu, ktorá sa pokúsi navrhnúť riešenie tohto problému, podobne ako sa to podarilo organizátorom iniciatívy s názvom Skoncujme s klietkovým chovom.
8. Som učiteľ a rád by som o iniciatíve informoval svojich žiakov. Kde nájdem potrebné materiály na výučbu?2022-10-03T13:23:09+01:00
 • Oficiálnu príručku nájdete na tomto odkaze.
 • Vzdelávacie video o iniciatíve sa nachádza v sekcii učebné materiály európskeho virtuálneho učebného kútika, ktorá zároveň obsahuje ďalšie zaujímavé materiály spojené so vzdelávaním o EÚ. 
 • V rámci tohto kútika si tiež môžete vybrať z interaktívnych hier, ktoré vzdelávajú napríklad o environmentálnych či historických témach a zároveň sú študentom prispôsobené vekovo aj jazykovo. Link nájdete tu.
 • Rovnako dôležité ako učiť o tomto nástroji, je aj učiť deti o tom, ako môžu byť v spoločnosti aktívne už od mladého veku
9. Som študent a nemám potrebné financie na rozbehnutie iniciatívy. Ako tento problém vyriešiť?2022-10-03T13:24:13+01:00
 • Pri viacerých úspešných iniciatívach sa v minulosti ukázalo, že najdôležitejším faktorom úspechu nie sú peniaze, ale skôr vášeň pre dosiahnutie cieľa a dobrá stratégia. Príkladom takéhoto prípadu je študentská iniciatíva Fairosene alebo aj Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe pre domáce a vnútroeurópske lety.
 • Organizátormi bola v tomto prípade skupina vysokoškolských študentov, ktorým sa podarilo presadiť svoju myšlienku až do balíčku Európskej komisie Fit for 55. V ňom predstavila EK plán na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030. 
 • Stalo sa tak napriek tomu, že skupina vyzbierala len 75 000 podpisov. Študentom sa totiž podarilo vytvoriť veľkú sieť dobrovoľníkov a spojili sa tiež s viacerými veľkými organizáciami. Zúčastnili sa takisto vtedajších klimatických pochodov, demonštrácie pred Európskym parlamentom či mítingov s europoslancami. 
 • Dokázali tak prepojiť dôležitú myšlienku s veľkým množstvom európskych občanov. Európske inštitúcie následne vyhodnotili, že si ich hlas jednoducho musia vypočuť. 

Viac informácií nájdete v tomto článku, ktorého autorom je jeden zo zástupcov iniciatívy Fairosene.

10. Nie som fyzická osoba. Môžem sa aj v tomto prípade podieľať na organizovaní iniciatívy?2022-10-03T13:25:02+01:00
 • Vo všeobecnosti v tomto prípade platí nutnosť preukázať, že váš právny subjekt bol zaregistrovaný výhradne na účely organizovania iniciatívy. Jednotlivec, ktorý tento subjekt zastupuje v organizačnom výbore, musí byť zároveň na tento účel splnomocnený. Organizačný výbor teda nakoniec vždy tvoria fyzické osoby. Ako už bolo uvedené vyššie, je to minimálne 7 ľudí, ktorí majú občianstvo v 7 rôznych členských krajinách EÚ. 
 • Už fungujúce právnické osoby (napr. obec, firma, občianska organizácia a pod.), ktoré neboli založené za účelom organizácie Európskej iniciatívy občanov, ale – prirodzene – fungujú dlhodobo za účelom, ktorý nie je komplementárny s cieľmi Európskej iniciatívy občanov, teda nemôžu byť priamym organizátorom iniciatívy. Môžu však samotnú iniciatívu podporiť inými aktivitami – napríklad pomôcť pri spájaní kreatívnych ľudí či šírení osvety o tom, že tento nástroj existuje. 
 • Dobrý príklad predstavuje francúzske mesto Rennes.
 • To sa v roku 2021 rozhodlo nie len informovať, ale aj zapojiť svojich občanov do formovania novej iniciatívy. Aby sa ľudia všetkých vekových kategórií dozvedeli o tejto téme viac, zorganizovalo mesto viacero vzdelávacích aktivít. Následne zmobilizovalo ľudí, organizácie, ale aj univerzity, aby spoločne pracovali na dosiahnutí svojho cieľa. Pod dohľadom učiteľov zorganizovalo napríklad workshop týkajúci sa témy práv migrantov. Žiaci strednej školy po vypočutí prednášok na túto tému vypracovali riešenia, ktoré neskôr prezentovali dospelým. Dospelí sa medzitým dovzdelávali v oblasti európskeho práva a následne spolu formulovali potenciálne znenie novej iniciatívy
 • Z množstva takýchto aktivít mesto nakoniec vybralo 12 finálnych návrhov, o ktorých mali možnosť obyvatelia hlasovať a vybrať si ten, ktorý ich najviac zaujal. V súčasnej dobe už organizátori hľadajú ďalších členov do svojho budúceho tímu. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete tu.  
 • Podobné aktivity môžete zorganizovať prakticky kdekoľvek, preto sa nemusíte sústrediť len na vyššie opísaný proces priebehu ECI. Rovnako tak môžete zapojiť svoju kreativitu, začať šíriť povedomie o tomto nástroji či spájať komunity angažovaných ľudí a prispieť tak k budovaniu občianskej spoločnosti.

Zdroje:

Webová stránka iniciatívy na oficiálnych stránkach Európskej únie:

Vzdelávacie portáli Európskej únie:

Vzdelávací portál Coursera:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku:

Európsky parlament:

Webstránky Rady EÚ a Európskej rady:

 • Consilium.europa.eu. Fit for 55. (Informácie o pláne EÚ pre zelenú transformáciu).

Webstránky Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie:

Informačný portál Euractiv.sk:

The ECI Campaign:

 • Citizens-initiative.eu. About the OpenECI Software. (Informácie o oficiálnom portáli na zber online podpisov pre podporu iniciatívy).
Go to Top