V reakcii na požiadavku o spoluprácu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Magistrátom hlavného mesta Bratislavy sa Inštitút pre aktívne občianstvo podieľa na novom participatívnom projekte s názvom Ulice pre deti. Cieľom tohto projektu je zvýšiť bezpečnosť bratislavských ulíc tak, aby sa deti vyrastajúce v Bratislave mohli slobodne pohybovať po svojich susedstvách.

Pre 10 bratislavských základných škôl vytvára náš Inštitút 10 vzdelávacích workshopov na mieru. Cieľom týchto workshopov bude prehĺbenie vzťahu žiakov s bližším okolím svojej školy, identifikovanie ich potrieb v súvislosti s bezpečným pohybom po uliciach a podpora aktívnej participácie na formovaní budúcej podoby svojho mesta.

Prečo vznikol tento projekt?

Projekt je vyústením aktivít Metropolitného inštitútu Bratislavy spolu s Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ktoré sa dlhodobo snažia zlepšiť životné podmienky obyvateľom žijúcim v Bratislave a zapájať deti do tvorby mesta. Projekt Ulice pre deti nadväzuje na tradície predchádzajúcich generácií, ktoré trávili oveľa viac času peším pohybom, hrou vonku či komunitným stretávaním so svojimi rovesníkmi.

„Deti potrebujú pohyb a slobodu, aby boli zdravé, aktívne a nezávislé. Dnešné deti majú pritom menšiu slobodu pohybu ako ich rovesníci v minulosti. To ich oberá o prirodzené sociálne interakcie a rozvoj ich sociálnych zručností.“
Metropolitný inštitút Bratislavy

Čo je dlhodobým cieľom projektu? 

Medzi dlhodobé ciele projektu patrí zlepšenie bezpečnosti ulíc v okolí škôl, zvýšenie podielu detí, ktoré chodia do školy pešo, bicyklom, verejnou hromadnou dopravou, angažovanie miestnej komunity či zmena zvykov detí aj rodičov​.

Ďakujeme za dôveru!