Akými novými formami možno podnecovať rozvoj občianskych kompetencií mladých ľudí a ako prechádzať ich potenciálnej radikalizácii? Ako implementovať prvky gamifikácie do občianskeho vzdelávania? Aj o tom bol nedávny jesenný tréning trénerov v Banskej Bystrici.

Vďaka REACH Institute, Cultures Interactive (Nemecko) a banskobystrickej platforme Nie v našom meste sme spolu s vyše dvadsiatkou učiteľov a učiteliek, pracovníkov a pracovníčok s mládežou a občianskych aktistov a aktivistiek z celého Slovenska strávili víkend v znamení nových foriem občianskeho vzdelávania a metód prevencie proti radikalizácii mládeže. Tréning trénerov sa zameriaval na všetky formy občianskeho vzdelávania – formálneho, neformálneho (oboje v prostredí školy aj mimo nej) a informálneho s dôrazom na gamifikáciu a storytelling (práca s príbehmi) vo vzdelávaní.

Počas 3-dňového tréningu (30. septembra – 2. októbra 2016) sme mali možnosť na vlastnej koži si vyskúšať tzv. European Fair Skills prístup a princíp prepájania občianskej výchovy a mládežníckych (sub)kultúr ako prostriedku na nadviazanie efektívneho a otvoreného dialógu s mladými ľuďmi používajúc pritom ich jazyk, výrazové prostriedky a spôsoby trávenia voľného času. Takáto stratégia následne otvára možnosti interaktívnejších metód práce s deťmi a mladými ľuďmi a ponúka komparatívnu výhodu pri ďalšej komunikácii o spoločenských a občianskych (vzdelávacích) otázkach smerom k cieľovej skupine. Viac informácií o tréningu nájdete na stránke REACH Institute.

Ďakujeme skvelým organizátorom, kolegom a kolegyniam, kamarátom a kamarátkam!
(foto: REACH Institute)