Sme hrdí, že sme sa stali súčasťou hodnotiacej komisie, ktorej úlohou bolo rozhodnúť, kto tento rok získa krásne ocenenie Srdce na dlani od Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Ocenenie Srdce na dlani je každoročne udeľované dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod., koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a tiež jednotlivcom či organizáciám za ich výnimočný čin a prejav solidarity s druhými.

Z 27 nominácií hodnotiaca komisia, ktorej členkou bola aj výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, Jana Feherpataky-Kuzmová, vybrala ocenených v týchto 7 kategóriách:
– Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii,
– Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti,
– Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva,
– Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry,
– Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania,
– Dobrovoľnícky projekt roka,
– Koordinátor/ka dobrovoľníkov.

V pondelok, 12. decembra 2016, sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční slávnostné udeľovanie ocenenia dobrovoľníkov. Výsledky výberu hodnotiacej komisie si môžete pozrieť aj na stránke Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Všetkým oceneným gratulujeme!
(foto: BDC)