Spúšťame už druhý ročník vzdelávaco-mentoringového programu pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ. Neváhajte a prihláste aj svoju školu!

Milé učiteľky a milí učitelia občianskej náuky, dejepisu či etickej výchovy na ZŠ aj SŠ!

S veľkou radosťou otvárame prihlasovanie do nového ročníka projektu „Školy, ktoré menia svet“! Prihláste svoju školu do 30. júna 2017, získajte celoročnú komplexnú realizačnú podporu vrátane originálnej, rozšírenej metodiky, tréningov a konzultácií – všetko bezplatne. Zapojené školy navyše získajú ročnú licenciu na NOD32 Antivírus od ESETu zdarma!

Pozrite si videopozvánku a výber najkrajších záberov z tohto ročníka programu:

Neváhajte a kontaktujte nás na info@ipao.sk, na našom Facebooku alebo telefonicky na 0949 183 693. Tešíme sa na vás!
(foto: Marián Holub)