Práve sme spustili práce na originálnej, autorskej metodickej príručke na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy. Tešiť sa na ňu môžete už začiatkom budúceho školského roka.

V rámci projektu Školy, ktoré menia svet tvoríme originálne aktivity do úplne novej metodickej príručky pre budúci školský rok. A je sa na čo tešiť! Pripravuje ich pre Vás totiž tím učiteľov, expertov a expertiek na občiansku, mediálnu, etickú a multikultúrnu výchovu či zážitkové vzdelávanie.

Autorský tím tvoria:
– Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK),
Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF),
Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N),
Paul Kindji (stredoškolský učiteľ a mentor stredoškolákov, Gymnázium Jura Hronca),
– a tím IPAO.

Konzultantmi príručky sú Elena Gallová Kriglerová (výskumníčka a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) a Martin Kríž (stredoškolský učiteľ, programový manažér, Indícia).

Ambíciou príručky je byť praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Okrem námetov na vyučovanie ponúkne aj aktivity mimo vyučovania či dlhodobé aktivity.

Ďakujeme skvelému tímu autorov, autoriek a konzultantov rovnako ako našim partnerom, Nadácii ESET, bez podpory ktorej by príručka nemohla vzniknúť.