Pozrite si výber najlepších fotiek a videí z realizácie pilotného ročníka vzdelávaco-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet, ktorý prebiehal počas celého šk. roka 2016/2017.

Školy, ktoré menili svet v školskom roku 2016/2017 sú: Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach, Základná škola v Jedľových Kostoľanoch a Základná škola s materskou školou v Štiavnických Baniach.

V priebehu školského roka sa im podarilo zorganizovať viac ako 90 aktivít priamo na vyučovacích hodinách a viac ako 55 extrakurikulárnych celoškolských alebo skupinových aktivít v rámci školy aj mimo nej, ktorých sa v rôznom rozsahu zúčastnilo celkom až 2100 žiakov. Do ich realizácie bolo zapojených v rôznom rozsahu celkom 23 pedagógov, ktorí sú buď koordinátormi projektu na škole, koordinátormi žiackeho parlamentu alebo žiackej školskej rady, učiteľmi občianskej náuky, spoločenskovedného seminára, dejepisu, etickej výchovy, jazykov alebo iných predmetov. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.

Výber najlepších fotografií z realizácie projektu na piatich zapojených školách si môžete pozrieť vo fotoalbume na tomto linku.

Pozrite si tiež víťazné žiacke videá, ktoré uspeli v medziškolskej súťaži na tému „Reklama na aktívne občianstvo alebo Ako sa stať aktívnym občanom“:
1. miesto (ZŠ): Základná škola v Jedľových Kostoľanoch (video tu)
1. miesto (SŠ): Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave (video tu)

Víťazi získali množstvo kníh pre svoju školskú knižnicu. Cenu do súťaže venoval náš partner, kníhkupectvo Artforum. Ďakujeme!

A takto sme sa na konci školského roka školám odovzdávali certifikát Školy, ktorá mení svet a lúčili so školskými koordinátormi a koordinátorkami. Pekné prázdniny!