Nezaradené

Autor knihy Németh: Téma EÚ žiakov zaujíma, v školách sa jej však venujeme málo

2022-03-18T17:26:06+01:00

Marco Németh, študent gymnázia v Dunajskej Strede, je autorom knihy Európa v kocke, ktorá mladších i starších čitateľov pútavým spôsobom informuje o fungovaní Európskej únie a o jej vplyve na náš každodenný život. V rozhovore s ním si môžete prečítať o tom, čo podnietilo jeho záujem o politiku, aké je to vydať knihu už vo svojich 15 rokoch a ako vníma súčasný spôsob vyučovania občianskych tém v slovenských školách.  Pamätáte si, kedy ste sa začali zaujímať o (európsku) politiku? Už ako dieťa na I. stupni ZŠ som sa venoval politike - sledoval som televízne noviny, na čom sa [...]

Autor knihy Németh: Téma EÚ žiakov zaujíma, v školách sa jej však venujeme málo2022-03-18T17:26:06+01:00

Chránime tých najzraniteľnejších

2021-02-03T16:28:32+01:00

Ak majú vzdelávacie projekty a aktivity skutočne pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí a prispievať k ich rozvoju, potrebujú pevný základ. V našej práci je základom vytvoriť bezpečné prostredie pre deti, mladých ľudí, a tiež zraniteľných dospelých. Práve preto dôkladne analyzujeme možné riziká a formulujeme konkrétne kroky, ku ktorým sa ako organizácia zaväzujeme vo všetkých našich projektoch. Výsledkom bude Vnútorná smernica ochrany detí prispôsobená priamo pre aktivity IPAO. Momentálne tvoríme rámec pravidiel a postupov, ktorý zabezpečuje, že všetky prípady budú riešené citlivo, férovo, otvorene, s ohľadom na najlepší záujem detí a mladých. Do vytvárania smernice zapojíme aj samotné [...]

Chránime tých najzraniteľnejších2021-02-03T16:28:32+01:00
Go to Top