Naše aktivity sú pre nás nielen zmysluplnou pracovnou náplňou, ale aj koníčkom a vášňou. Našimi základnými hodnotami preto žijeme ako v školských komunitách a pracovných tímoch, tak aj v našich každodenných životoch. Či už ide o kvalitné vzdelávanie, prácu s komunitou alebo hľadanie odpovedí na celospoločenské otázky, našimi hodnotami sú:

Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je občianska spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

Naše stanovy si môžete pozrieť tu.

Veríme, že kvalitné občianske vzdelávanie je pre udržanie úspešnej demokracie nevyhnutné. Práve preto sme členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorej cieľom je prispievať k zlepšovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku na systémovej úrovni prostredníctvom prepájania všetkých jeho aktérov a ich kontinuálnej podpory.

Viac sa dozviete na www.zoziakaobcanom.sk alebo na FB stránke Iniciatívy.