Naše aktivity sú pre nás nielen zmysluplnou pracovnou náplňou, ale aj koníčkom a vášňou.

Našimi základnými hodnotami preto žijeme ako v školských komunitách a pracovných tímoch, tak aj v našich každodenných životoch.

Či už ide o kvalitné vzdelávanie, prácu s komunitou alebo hľadanie odpovedí na celospoločenské otázky, našimi hodnotami sú:

Aká je naša vízia?

Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí.

Akú rolu v nej zohrávajú aktívni občania?

Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých.

Čo by sme chceli dosiahnuť?

Naším snom je vytvorenie občianskej spoločnosti, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.