Pedagógovia a pedagogičky vychovávajú & vzdelávajú ďalšie generácie, sú kľúčoví pre udržateľnosť zavedených zmien na školách a vďaka našej ponuke workshopov držia krok s novinkami v školstve.

1-dňové vzdelávania pre celé pedagogické tímy