Veríme v otvorenosť a transparentnosť a tak pristupujeme aj k našej práci a jej výsledkom. Preto vám predstavujeme naše s láskou a hrdosťou pripravované výročné správy:

Výročná správa 2015
Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018
Výročná správa 2020
Výročná správa 2021