Miroslav Kuzma

/Miroslav Kuzma

Miroslav Kuzma

Mám na starosti ekonomickú, pracovno-právnu, personálnu a mzdovú agendu a účtovníctvo. Pripravujem a posudzujem vnútorné smernice aj zmluvy s externým prostredím. Som rád, že mojimi dlhoročnými skúsenosťami prispievam k dobrej veci.

2018-06-11T21:17:53+00:00