Michaela Lehrhauptová

/Michaela Lehrhauptová

Michaela Lehrhauptová

Nadšená projektová manažérka a profesionálny jednorožec. Zaujímam sa o prepájanie formálnych a neformálnych metód vzdelávania a pôsobím ako trénerka a mentorka. V IPAO mám na starosti naše vzdelávacie projekty a prípravu tréningov zážitkového vzdelávania. Ľúbim marketing a zmrzlinu.

2018-05-25T13:31:54+00:00