Matej Uhlík

/Matej Uhlík

Matej Uhlík

Rozvíjam tému nástrojov občianskej participácie a ich zavádzania do praxe v analytickej a publikačnej rovine. Okrem toho pomáham pri prepájaní našej činnosti s akademickou obcou, a najmä jej obyvateľmi – študentmi.

2018-04-29T19:54:33+00:00