Martin Michalík

/Martin Michalík

Martin Michalík

Mojou agendou je pomoc a podpora pri návrhu, plánovaní a realizácii komunikačných kampaní a e-mail marketingu pre verejnosť či špecifické cieľové skupiny.

2018-04-29T19:56:00+00:00