Martin Michalík

marketingový konzultant

Mojou agendou je pomoc a podpora pri návrhu, plánovaní a realizácii komunikačných kampaní a e-mail marketingu pre verejnosť či špecifické cieľové skupiny.