Jana Feherpataky-Kuzmová

/Jana Feherpataky-Kuzmová

Jana Feherpataky-Kuzmová

Mojím cieľom je dobre fungujúca organizácia s excelentnými výsledkami, pozitívnym spoločenským dopadom a spokojnými klientmi i zamestnancami. Robím všetko pre jeho naplnenie.

2018-04-29T19:52:37+00:00