Ak hľadáte nové inšpiratívne nápady, chcete sa zlepšiť v motivácii zamestnancov, integrovať inovatívne a zážitkové metódy vzdelávania do vyučujúceho procesu, neváhajte a obráťte sa na nás.

V IPAO vám spolu s externými spolupracovníkmi radi pripravíme na mieru šité workshopy na témy, akými sú napr. zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania, riešenie konfliktov, leadership, motivácia zamestnancov, prevencia pred syndrómom vyhorenia, manažment času.

Radi pre vás pripravíme tréningy pre všetkých záujemcov u vás na škole, či ide o:

  • vedúcich zamestnancov,
  • pedagogických zamestnancov,
  • a/alebo žiacku školskú radu.

Referencie

IPAO nesklamalo a ponúklo nám množstvo atraktívnych riešení ako študentom komunikovať tému občianstva, participácie a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. Sú profesionálni v tom, ako šikovne kombinovať nové informácie s hrou, vlastnými skúsenosťami a zážitkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Metodické materiály, pripomienky k prijímaným dokumentom alebo vzdelávania, ktoré pre nás IPAO zabezpečovalo, boli vždy zvládnuté profesionálne, s odbornými znalosťami, záujmom a citom pre problematiku. Budeme radi, ak budeme môcť s Inštitútom spolupracovať aj v budúcnosti.

Mgr. Rastislav Haľko, riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Ďakujem krásne, že som sa mohla zúčastniť, som nadšená z atmosféry a otvorenosti všetkých ľudí, ktorých som tu stretla. Ste super šikovné! <3

Mgr. Martina Jesenská, InfoUSA Košice, účastníčka tréningu o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení
Ďakujem, že som bola na chvíľu súčasťou tohto tréningu. Vaša ochota a milota je čarovná a je fajn, že na svete sú ľudia, ktorí rozosievajú nádej. Pokračujte! 🙂

Mgr. Anna Kallová, učiteľka na ZŠ, účastníčka tréningu o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení

Z workshopu si odnášam dobré nápady a spôsoby ako sa k nim dopracovať. Páčilo sa mi, ako sme sa dopracovali k veciam, ktoré budeme tento rok so žiackou školskou radou riešiť.

Nikol, žiačka ZŠ, účastníčka workshopu pre členov žiackej školskej rady

Zážitkové tréningy sú vždy skvelé, čím viac ľudí to pochopí, tým skôr môže prísť k zmene.

Mgr. Ivana Čermáková, učiteľka ZŠ a SŠ, účastníčka tréningu o manažmente času a medzipredmetových vzťahoch

Cena

Radi vám pripravíme personalizovanú cenovú ponuku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

Tel.: +421 949 183 693
E-mail: info@ipao.sk