Referencie

Takmer dvojročný rozsiahly dotazníkový prieskum realizovaný s IPAO bol pre naše OZ Detský čin roka mimoriadna a úplne výnimočná skúsenosť. Prístup partnera, IPAO,  bol veľmi proaktívny a profesionálny. Tento rozsiahly prieskum potvrdil, že „projekt má priamy pozitívny dopad na žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho vnímania otázok ľudskej spolupatričnosti)“. Ďakujeme IPAO za veľké profesionálne nasadenie a spoluprácu. Výstupy prieskumu sú veľmi cennou základňou pre ďalšie kvalitné nastavenie projektu Detský čin roka do budúcnosti.

Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detsky čin roka

Cena

Radi vám pripravíme personalizovanú cenovú ponuku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

Tel.: +421 949 183 693
E-mail: info@ipao.sk