Potrebujete spoznať svojich zákazníkov a  partnerov, prípadne neviete ako ich osloviť? Neváhajte a kontaktujte nás, radi sa prispôsobíme vašim unikátnym potrebám a pomôžeme vám zaujať vašu cieľovú skupinu.

Konzultačné služby

Analytické služby

Referencie

Takmer dvojročný rozsiahly dotazníkový prieskum realizovaný s IPAO bol pre naše OZ Detský čin roka mimoriadna a úplne výnimočná skúsenosť. Prístup partnera, IPAO,  bol veľmi proaktívny a profesionálny. Tento rozsiahly prieskum potvrdil, že „projekt má priamy pozitívny dopad na žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho vnímania otázok ľudskej spolupatričnosti)“. Ďakujeme IPAO za veľké profesionálne nasadenie a spoluprácu. Výstupy prieskumu sú veľmi cennou základňou pre ďalšie kvalitné nastavenie projektu Detský čin roka do budúcnosti.

Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detsky čin roka

IPAO nesklamalo a ponúklo nám množstvo atraktívnych riešení ako študentom komunikovať tému občianstva, participácie a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. Sú profesionálni v tom, ako šikovne kombinovať nové informácie s hrou, vlastnými skúsenosťami a zážitkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Metodické materiály, pripomienky k prijímaným dokumentom alebo vzdelávania, ktoré pre nás IPAO zabezpečovalo, boli vždy zvládnuté profesionálne, s odbornými znalosťami, záujmom a citom pre problematiku. Budeme radi, ak budeme môcť s Inštitútom spolupracovať aj v budúcnosti.

Mgr. Rastislav Haľko, riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Radi vám pripravíme personalizovanú ponuku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

Tel.: +421 949 183 693
E-mail: info@ipao.sk