V nadväznosti na obľúbený a po celom Slovensku rozšírený program pre učiteľov ZŠ a SŠ sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na tých najmenších – predškolákov v MŠ a mladších žiakov na I. stupni ZŠProstredníctvom zavádzania zážitkových, hravých, neformálnych a veku primeraných metód a prostriedkov a úzkej spolupráce s rodičmi je cieľom programu dosiahnuť zmenu v spôsobe rozvoja občianskych kompetencií, životných zručností, hodnôt, postojov a akcieschopnosti od útleho veku, a to v súlade s aktuálnymi trendmi a príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet bude určený pre učiteľov a učiteľky na ZŠ a MŠ kdekoľvek na Slovensku.

Pedagógovia zapojení do programu sa počas jeho trvania naučia:

  • modernizovať a aktualizovať výchovno-vzdelávací obsah a metódy s ohľadom na rozvoj prodemokratických, občianskych a životných kompetencií žiakov,
  • využívať prvky zážitkového a neformálneho vzdelávania,
  • využívať techniku reflexie, ktorá prepája aktivitu či učivo s reálnou životnou situáciou,
  • zapájať do vyučovacieho procesu svojich kolegov a podporiť tak medzipredmetovú spoluprácu,
  • efektívne spolupracovať s rodičmi žiakov,
  • neustále inovovať a sledovať trendy vo vzdelávaní.

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet pre učiteľov MŠ a I. stupňa ZŠ by mal prebehnúť v školskom roku 2022/2023. Aby vám neušli najnovšie informácie o programe a ďalšie aktuálne správy, prihláste sa k odberu nášho newslettra kliknutím na tlačidlo nižšie.

Prihlásiť sa k odberu noviniek