Študentské voľby 2017

/Študentské voľby 2017

Študentské voľby 2017

Študentské voľby 2017 sú praktickým nástrojom neformálneho vzdelávania študentov stredných škôl k aktívnemu občianstvu (najmä pre tých, ktorí nemajú právo voliť). Zároveň poskytujú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť demokraticky a nahlas vyjadriť svoj názor a viesť dialóg o aktuálnych spoločenských a politických otázkach na Slovensku. Týmto zároveň jednak podporujú rozvoj kritického myslenia a občianskych kompetencií mladých ľudí (prvovoličov aj zatiaľ nevoličov), a jednak nastavujú „zrkadlo“ smerovaniu Slovenska z pohľadu budúcich generácií. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Študentských volieb. Výsledky Študentských volieb 2017 si môžete pozrieť tu.

Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami. Tešíme sa, že máme v tomto ročníku možnosť poskytovať organizátorom metodickú a konzultačnú podporu pri realizácii doplnkových aktivít pre mladých ľudí, a tiež, že na workshopoch, ktoré boli v rámci tohto ročníka projektu realizované, bola použitá naša metodická príručka.

2018-04-29T20:59:23+00:00