Školy, ktoré menia svet

/Školy, ktoré menia svet

Školy, ktoré menia svet

Projekt Školy, ktoré menia svet je zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraný na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností ich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na škole. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Aké sú Školy, ktoré menia svet?
Pedagógovia a školy, ktoré menia svet, sú „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve, a preto:
– sú lídrami v občianskom vzdelávaní,
– k výučbe pristupujú inovatívne,
– sú motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
– každý deň dokazujú, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
– budujú aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.

Sme hrdí, že Školy, ktoré menia svet pochádzajú z 25 miest a spájajú 74 učiteľov a učiteliek a až 8500 žiakov na 31 školách po celom Slovensku:

Čo o programe a účasti v ňom povedali jeho absolventi a absolventky?
„Ste fakt skvelí a ďakujem vám za to, čo robíte pre nás, pre deti a najmä pre spoločnosť.“
„Len tak ďalej! Dúfam, že naozaj nám pomôžete, aby sa školstvo „vyhrabalo“ z dlhodobo zlej situácie.“
„Protilátka na učiteľské vyhorenie.“
„Hodnotne využitý čas, veľmi veľa inšpirácie, super zážitky, nové známosti, úžasní ľudia.“

Referencie Učiteľov, ktorí menia svet nájdete tu.

Prečo sa do programu zapojiť?
1. Prečítajte si 10 dôvodov, prečo sa stať Školou, ktorá mení svet (čítať viac),
2. Bol označený za príklad dobrej praxe (čítať viac),
3. Zapojenie doň odporúčajú Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (čítať viac),
3. Je to zábava! Pozrite si krátky zostrih záberov z minulého ročníka programu tu:

Čo získajú Školy, ktoré menia svet?
Počas dvoch rokov majú možnosť profesionálne aj osobnostne rásť, a to vďaka:
– 5 víkendovým (3-dňovým) tréningom pre školských koordinátorov počas 2 školských rokov v celkovej hodnote viac ako 2 000€. Počas tréningov vedených špičkovými lektormi a lektorkami majú možnosť zdokonaliť sa v rôznych oblastiach, ako napríklad využívanie neformálnych a zážitkových metód vo vzdelávaní, budovanie zodpovednosti u žiakov, riešenie konfliktov, manažment času a časové plánovanie, prevencia proti vyhoreniu a veľa ďalších,
– originálnej autorskej metodike vytvorenej kolektívom renomovaných expertov a expertiek, ktorá je flexibilne prispôsobiteľná potrebám svojich žiakov a žiačok,
– prístupu do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov,
– kontaktom na zaujímavých hostí na svoju školu,
– celoročnej mentoringovej podpore pri plánovaní, prípravách aj realizácii extrakurikulárnych aktivít na svojej škole,
– komunite rovnako motivovaných a odhodlaných učiteľov, ktorí menia svet a alumni,
– certifikátu Učiteľa, ktorý mení svet,
– doživotnej zľave 20% na vybrané vzdelávania organizované Inštitútom pre aktívne občianstvo,
– ďalším benefitom od našich partnerov.

Všetky tieto služby školy získali v balíku LÍDER v cene iba 200€ / šk. rok.

Okrem toho pre svoju školu získali automaticky ZADARMO:
– 1 intenzívny (2-dňový) tréning pre riaditeľa alebo riaditeľku školy vedený špičkovými lektormi a lektorkami, počas ktorého majú príležitosť získať nové zručnosti z oblasti vedenia a motivácie ľudí, fundraisingu, projektového či časového manažmentu,
– prestížnu značku Školy, ktorá mení svet.

V prémiovom balíku INOVÁTOR okrem toho využijú aj 1-dňové školenie pre žiacku školskú radu na svojej škole, sprostredkovanie zaujímavých hostí podľa vlastného výberu do diskusie a osobné stretnutia priamo na škole. Inovovali tak svoju školu iba za 100€ / šk. rok navyše.

balík služby (počas 2 rokov) cena
LÍDER 5 tréningov pre školského koordinátora 200 €
ročne
1 tréning pre riaditeľa školy
originálna autorská metodika
prístup do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov
kontaktom na zaujímavých hostí na vašu školu
pravidelná mentoringová podpora
prestížna značka Škola, ktorá mení svet
certifikát Učiteľa, ktorý mení svet
komunita úžasných učiteľov a alumni
doživotná zľava 20% na vybrané vzdelávania
ďalšie benefity od našich partnerov
INOVÁTOR
zahŕňa všetky služby v balíku LÍDER
1 školenie pre žiacku školskú radu 300 €
ročne
sprostredkovanie 2 hostí do diskusie
osobné stretnutia na škole
Doplnkové služby extra účastníci na riadnom tréningu dohodou
extra tréning na mieru dohodou
zorganizovanie diskusie alebo inej extrakurikulárnej aktivity na vašej škole dohodou

Kedy sa môžete do programu prihlásiť?
Momentálne je 3. ročník programu v plnom prúde. Prihlasovanie do 4. ročníka bude otvorené na jar 2019. Pre aktuálne informácie aj naďalej sledujte náš web a Facebook. Tešíme sa na Vás! 

Ako prebiehali minulé ročníky programu?
Pozrite si archívne zábery:

3. tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018

Tretí tréning prebiehal v termíne 08.-10. júna 2018 v Poprade. Vďaka našim výnimočným lektorom a lektorkám, Erichovi Mistríkovi, Márii Nogovej a Simone Socratousovej sa venovali prepájaniu spoločenskovedných predmetov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a osobnému aj školskému time managementu. Najkrajšie zábery z veselého aj smutno-rozlúčkového tréningu nájdete na tomto linku. Našim úžasným účastníkom a účastníčkam ďakujeme za celoročnú spoluprácu, neúnavné nasadenie, dôveru a priateľstvo, máme vás radi!

2. tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018

Druhý tréning Škôl, ktoré menia svet sa tentokrát konal v termíne 16.-18. februára 2018 vo Zvolene, kde sa opäť stretli učitelia a učiteľky s výnimočným prístupom k občianskej výchove. Účastníci a účastníčky medzi sebou zdieľali svoje doterajšie skúsenosti a príbehy úspešne zrealizovaných aktivít na svojich školách. Vďaka našim lektorom a lektorkám, Dušanovi Ondrušekovi (psychológ, tréner a mediátor v oblasti verejného dialógu, prevencie a transformácie konfliktov, spoluautor metodickej príručky pre učiteľov dejepisu, PDCS), Erichovi Mistríkovi (vysokoškolský pedagóg, odborný garant metodickej príručky Školy, ktoré menia svet, Pedagogická fakulta UK), Dávidovi Králikovi (učiteľ, kouč, lektor, mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF) a Jane Feherpataky-Kuzmovej (IPAO), zažili víkend plný inšpiratívnych workshopov, prípravy a simulácie vlastných aktivít pomocou metódy learning-by-doing, role-play aktivít, nových zručností v oblasti motivácie žiakov aj kolegov pri realizácii občianskych aktivít, riešení konfliktných situácií s kolegami a podpory demokratickej klímy na škole na úrovni žiakov, pedagógov, vedenia školy aj rodičov. Bol to tiež víkend plný zábavy a smiechu, na konci ktorého si účastníci a účastníčky odnášali okrem knižného daru od nášho partnera, kníhkupectva Artforum, dobrý pocit z toho, že sú súčasťou komunity aktívnych učiteľov a učiteliek, s ktorou môžu počítať pri svojej práci s až 6500 žiakmi a žiačkami. Najkrajšie zábery z tohto jedinečného víkendu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za fantastickú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy!

Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme:

“Všetko bolo super, hlavne ľudia, vy a hostia.”

„Ďakujem, ste super!“

“Len tak ďalej! Dúfam, že naozaj nám pomôžete, aby sa školstvo ,,vyhrabalo“ z dlhodobo zlej situácie.“

„Robíte pre nás, ale aj spoločnosť dobrú vec. Skvelá práca. ? „

„Hodnotne využitý čas!“

„Prostredie, témy, ľudia, lektori, ochota a otvorenosť, príjemná atmosféra, spoluškoliačikovia.“

Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Ďakujeme!

1. tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018

V termíne 20.-22. októbra 2017 sa v krásnom prostredí Štiavnických vrchov stretlo 22 zapojených učiteľov a učiteliek, ktorí sa na prvom tréningu zoznamovali s novou metodickou príručkou, získavali nové mäkké zručnosti, zdieľali svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe a spoznávali sa. Lektormi a hosťami víkendového tréningu boli Peter Dráľ (analytik a lektor v oblasti vzdelávania, Nové školstvo, o.z., o.i. aktuálne člen projektových tímov Stories that Move a To dá rozum), Mária Tutokyová (učiteľka zameriavajúca sa na implementáciu projektového a zážitkového vyučovania do prostredia školy) a Rastislav Haľko (riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže). Fotoalbum dokumentujúci priebeh a atmosféru tréningu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za príjemnú pracovnú aj priateľskú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy!

Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme:

“Príjemné nastavenie, super aktivity.”

„Zaujímavé témy, atmosféra.“

“Prepojenie praxe s teóriou.“

„Dobrá nálada, skvelí ľudia, zmysluplné aktivity, dobrí hostia!“

„Výborná pracovná atmosféra, bolo to veľmi inšpirujúce!“

Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory Nadácie EPH. Ďakujeme!

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet

V školskom roku 2016/2017 prebehol na piatich ZŠ a gymnáziách na Slovensku pilotný ročník projektu. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.

2018-10-07T22:30:34+00:00