Project Description

Študentské voľby sú praktickým nástrojom neformálneho vzdelávania študentov stredných škôl k aktívnemu občianstvu (najmä pre tých, ktorí nemajú právo voliť). Zároveň poskytujú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť demokraticky a nahlas vyjadriť svoj názor a viesť dialóg o aktuálnych spoločenských a politických otázkach na Slovensku. Týmto zároveň jednak podporujú rozvoj kritického myslenia a občianskych kompetencií mladých ľudí (prvovoličov aj zatiaľ nevoličov), a jednak nastavujú „zrkadlo“ smerovaniu Slovenska z pohľadu budúcich generácií. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Študentských volieb.

Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami. Tešíme sa, že mali možnosť poskytovať organizátorom metodickú a konzultačnú podporu pri realizácii doplnkových aktivít pre mladých ľudí, a tiež, že na workshopoch, ktoré boli v rámci tohto projektu realizované.