Študentské voľby sú praktickým nástrojom neformálneho vzdelávania, ktorý vedie študentov stredných škôl k aktívnemu občianstvu. Študentské voľby zároveň poskytujú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť demokraticky a nahlas vyjadriť svoj názor a viesť dialóg o aktuálnych spoločenských a politických otázkach na Slovensku. Týmto zároveň podporujú rozvoj kritického myslenia a občianskych kompetencií mladých ľudí (prvovoličov aj zatiaľ nevoličov), a nastavujú „zrkadlo“ smerovaniu Slovenska z pohľadu budúcich generácií.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Študentských volieb.

Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami. Tešíme sa, že sme mali možnosť poskytovať organizátorom metodickú a konzultačnú podporu, a tiež, že na workshopoch, ktoré boli v rámci tohto projektu realizované bola využitá naša Metodická príručka.