Project Description

Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a vedenia škôl a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Počas série zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia, gamifikáciu, inklúziu či prepájanie predmetov účastníci na vlastnej koži zažívajú inovatívne formy vzdelávania, čím zavádzajú nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie.

Prečo sa stať Školou, ktorá mení svet? 

Program vašej škole ponúka rôzne formy podpory online aj offline. Účastníci sa pravidelne stretávajú na intenzívnych zážitkových tréningoch, pri skupinovom mentoringu a ďalších skupinových i školských podujatiach, ktoré pre vás priebežne pripravujeme. Okrem toho pre vás máme pravidelnú dávku inšpirácie vo forme mesačného newslettera a mnoho ďalšieho! Do realizácie programu je zapojené aj vedenie školy, a to prostredníctvom špeciálneho tréningu zameraného na líderské a manažérske zručnosti, fundraising či tvorbu vízie školy, či žiacka školská rada.

V spolupráci a podpore škôl tak volíme veľmi komplexný prístup a zameriavame sa nielen na vyučovací proces, ale aj na extrakurikulárne aktivity a školskú klímu. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrovane, ale má dostatok podpory od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti a prevencie vyhorenia. 

Ako bonus pre vás máme pripravený tréning podľa vlastného výberu, ktorý prídeme zrealizovať priamo na vašu školu!

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Do programu sa prihlasujú štátne, súkromné aj cirkevné školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak tvoria jednu z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunít na Slovensku.

Sme hrdí, že aktuálne spájame 120+ účastníkov zo 45+ škôl, ktorí pracujú s 12 300+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.

Pozrite sa, kde všade sa naše školy nachádzajú či nájdite školy vo Vašom okolí:

Prihlasovanie pre školský rok 2020/2021 je uzavreté. Najbližšie budú brány do programu Školy, ktoré menia svet otvorené na jar 2021. Aby vám nič neušlo, ostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber newslettra programu Školy, ktoré menia svet.

Zaujal vás program, ale nevyhovuje vám táto alternatíva?

Nezúfajte, máme pre vás riešenie – pozrite si ďalšie možnosti vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.