Project Description

Školy, ktoré menia svet

Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a vedenia škôl a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Počas série zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia, gamifikáciu, inklúziu či prepájanie predmetov účastníci na vlastnej koži zažívajú inovatívne formy vzdelávania, čím zavádzajú nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie.

V spolupráci a podpore škôl pritom volíme veľmi komplexný prístup a okrem viacerých pedagógov na škole pracujú aj s vedením škôl a so žiakmi. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrovane, ale má dostatok podpory aj od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti a prevencie vyhorenia.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Do programu sa prihlasujú štátne, súkromné aj cirkevné školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak tvoria jednu z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunít na Slovensku.

Sme hrdí, že aktuálne spájame 100+ účastníkov zo 40+ škôl, ktorí pracujú s 10 800+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.

Pozrite sa, kde všade sa naše školy nachádzajú či nájdite školy vo Vašom okolí:

Prihlasovanie do 5. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je otvorené

do 15. mája 2020.

Ak sa chcete aj vy stať Školou, ktorá mení svet, stačí, keď vyplníte tento jednoduchý formulár:

powered by Typeform

Čo o programe povedali účastníci:

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS

Viac informácii o programe nájdete na www.skolyktoremeniasvet.sk.