Program Školy, ktoré menia svet ponúka komplexnú paletu možností pre profesionálny rozvoj pedagógov a pre rozvoj občianskych a životných schopností a zručností žiakov a žiačok ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.
Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. So Školami, ktoré menia svet môžete aj vy učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo!
Stačí, ak si vyberiete z nášho portfólia vzdelávaní na mieru pre celé pedagogické zbory, školské parlamenty a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať:

Viac informácií o programe nájdete na www.skolyktoremeniasvet.sk.

Učíme (sa), teda sme!