V januári 2022 sme vydali novú metodickú príručku na občiansku, mediálnu a hodnotovú výchovu a vzdelávanie pre ZŠ a SŠ. Príručka je praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky (nielen) spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Námety z metodickej príručky je možné využiť i na hodinách dejepisu, geografie, cudzích jazykov a slovenčiny, či v rámci triednických hodín.

Metodická príručka obsahuje 40 nových aktivít, na ktorých pracoval tím odborníkov z rôznych oblastí. Aktivity sú zamerané na témy ako:

  • starostlivosť o psychické zdravie,
  • rozvoj empatie a medziľudských vzťahov,
  • fungovanie spoločnosti a úloha jednotlivca v nej,
  • tolerancia rozmanitosti,
  • formovanie morálnych postojov,
  • základy filozofie,
  • podpora čitateľskej gramotnosti,
  • vnímanie histórie v širšom kontexte a súvislostiach,
  • schopnosť kriticky hodnotiť informácie,
  • formovanie názorov na základe faktov,
  • fungovanie sociálnych sietí,
  • a mnohé ďalšie…

Príručku si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.

Zo spätnej väzby, ktorú nám na metodickú príručku zasielate, vyberáme:

“Milí autori, veľká vďaka a potešili ste všetky občiankarské učiteľské duše a srdcia. Nech sa vám darí, ste super.”

„Odporúčam, je výborná.“

„Gratulujem. Akože toto je skutočne vynikajúci počin, ďakujem autorom a celému tímu.“

„Ja milujem tieto príručky a dokážem ich využiť naozaj kdekoľvek. Zaslúžili by ste si medailu!“

„Ďakujem, ako budúca učiteľka určite využijem.“

„Skvelé!“

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa, že ste si našu metodickú príručku obľúbili!

Vznik metodickej príručky by nebol možný bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Tlač metodických príručiek umožnil Anwell tlač a kopírovanie. Ďakujeme!