Project Description

Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania. Našim spoločným zámerom, prečo sme sa rozhodli spojiť, je realizovať konkrétne kroky k skvalitneniu občianskeho vzdelávania v našej spoločnosti a prispieť tým k lepšej príprave žiakov a mladých ľudí na občiansky život.

Členskými organizáciami pôvodnej Iniciatívy za občianske vzdelávanie sú:

 • Inštitút pre aktívne občianstvo,
 • Ambrela,
 • Človek v ohrození,
 • eRko,
 • Green Foundation,
 • Nadácia Milana Šimečku,
 • Nadácia Pontis,
 • Nadácia otvorenej spoločnosti,
 • Nadácia pre deti Slovenska,
 • PDCS,
 • Post Bellum SK,
 • Rada mládeže Slovenska,
 • Slovenská debatná asociácia,

Napriek spoločnému cieľu a vízii bol však doposiaľ dosah aktivít Iniciatívy obmedzený najmä na komunitu v Bratislave a okolí. Keďže veríme, že téma kvalitného a efektívneho občianskeho vzdelávania je natoľko komplexná, že si vyžaduje zapojenie všetkých aktérov, ktorých sa občianske vzdelávanie priamo či nepriamo dotýka, rozhodli sme sa vytvoriť celoslovenskú sieť. Cieľom siete bude prepájať a kontinuálne podporovať všetkých zapojených aktérov, ktorí majú záujem a ochotu podieľať sa na skvalitňovaní občianskeho vzdelávania v našej spoločnosti. 

Našim cieľom je prostredníctvom Iniciatívy vytvoriť a upevniť spoločnú víziu občianskeho vzdelávania a vďaka vytvoreniu širokej komunity zvyšovať povedomie o jeho dôležitosti, vytvoriť podmienky pre jeho zlepšovanie a inovovanie po obsahovej i metodickej stránke, a tiež tlmočiť potrebu kvalitného občianskeho vzdelávania na úrovni štátu.

Viac o aktuálnom stave občianskeho vzdelávania na Slovensku si môžete prečítať na tomto odkaze.

Chcem dostávať novinky!