Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania. Spoločným cieľom, ktorý nás spojil, je ambícia a snaha realizovať konkrétne kroky k skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku a prispieť tým k lepšej príprave žiakov a mladých ľudí na občiansky život.

Členskými organizáciami Iniciatívy za občianske vzdelávanie sú:

  • Inštitút pre aktívne občianstvo,
  • Človek v ohrození,
  • Green Foundation,
  • Nadácia Milana Šimečku,
  • Nadácia Pontis,
  • PDCS,
  • Post Bellum SK,
  • Rada mládeže Slovenska,
  • Slovenská debatná asociácia.

Keďže veríme, že téma kvalitného a efektívneho občianskeho vzdelávania je natoľko komplexná, že si vyžaduje zapojenie všetkých aktérov, ktorých sa občianske vzdelávanie priamo či nepriamo dotýka, rozhodli sme sa vytvoriť celoslovenskú sieť. Cieľom siete je prepájať a kontinuálne podporovať všetkých ľudí, ktorí majú záujem a ochotu podieľať sa na skvalitňovaní občianskeho vzdelávania. 

Naším cieľom je prostredníctvom Iniciatívy vytvoriť a upevniť spoločnú víziu občianskeho vzdelávania a vďaka vytvoreniu širokej komunity zvyšovať povedomie o jeho dôležitosti, vytvoriť podmienky pre jeho zlepšovanie a inovovanie po obsahovej i metodickej stránke, a tiež tlmočiť potrebu kvalitného občianskeho vzdelávania na úrovni štátu. O aktuálnom stave občianskeho vzdelávania na Slovensku si môžete prečítať na tomto odkaze.

Viac o aktivitách Iniciatívy nájdete na stránke www.zoziakaobcanom.sk.