Project Description

Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania s cieľom presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov, k učeniu sa v kontexte a k budovaniu občianskych kompetencií potrebných k udržaniu demokracie. Spojili sme sa, aby sme uskutočňovali konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami pôvodnej Iniciatívy za občianske vzdelávanie sú:

 • Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej skupiny pre formálne vzdelávanie,
 • Nadácia Milana Šimečku ako líder pracovnej skupiny pre neformálne vzdelávanie,
 • Slovenská debatná asociácia ako tajomník Iniciatívy,
 • Človek v ohrození,
 • eRko,
 • Green Foundation,
 • Nadácia Pontis,
 • Nadácia otvorenej spoločnosti,
 • Nadácia pre deti Slovenska,
 • PDCS,
 • VYBER SI,
 • Post Bellum,
 • Rada mládeže Slovenska,

Napriek spoločnému cieľu a vízii bol však doposiaľ dosah aktivít Iniciatívy obmedzený najmä na komunitu v Bratislave a okolí. Keďže veríme, že téma kvalitného a efektívneho občianskeho vzdelávania je natoľko komplexná, že si vyžaduje zapojenie všetkých aktérov, ktorých sa občianske vzdelávanie priamo či nepriamo dotýka, rozhodli sme sa vytvoriť celoslovenskú sieť, ktorá bude prepájať a kontinuálne podporovať všetkých aktérov občianskeho vzdelávania – od žiakov a ich rodičov, učiteľov, vedenia škôl, zriaďovateľov, štátnych inštitúcií, mimovládneho i súkromného sektora, výskumníkov až po širokú verejnosť. Našim cieľom je prostredníctvom Iniciatívy vytvoriť a upevniť spoločnú víziu občianskeho vzdelávania a vďaka vytvoreniu širokej komunity zvyšovať povedomie o jeho dôležitosti, vytvoriť podmienky pre jeho zlepšovanie a inovovanie po obsahovej i metodickej stránke, a tiež tlmočiť potrebu kvalitného občianskeho vzdelávania na úrovni štátu.

Stihli sme zorganizovať už osem neformálnych diskusných workshopov, ktorých sa zúčastnili pestré skupiny ľudí, od žiakov až po zástupcov štátnych inštitúcií. Spoločne sme diskutovali o problémoch v občianskom vzdelávaní na Slovensku, ale aj konkrétnych spôsoboch systémovej zmeny. Z workshopov momentálne pripravujeme výslednú analýzu, ktorú na našom webe zverejníme už čoskoro. Zatiaľ si môžete pozrieť vizuálne zobrazenie inšpiratívnych podnetov od členov Iniciatívy aj účastníkov diskusných workshopov, ktoré formujú víziu Iniciatívy a odrážajú jej podstatu – perspektívy, ktoré sú rôznorodé, ale spojené v spoločnej snahe skvalitniť občianske vzdelávania na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o neformálnych diskusných workshopoch a najnovších aktivitách Iniciatívy, odporúčame prečítať si náš blog.

Aktuálne prehlásenie Iniciatívy nájdete tu.