Loading...
Home2022-08-31T10:14:37+01:00

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Náš príbeh

Náš príbeh sa začal dávno pred naším vznikom, keď sme sa ako skupina nadšených mladých ľudí aktívne angažovali vo svojich mikrokomunitách a svojom okolí. Verili sme a stále veríme, že najväčšou slabinou demokracie je, že stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi, na jednotlivcoch, a teda aj na nás samotných.

Z viacerých úspešných iniciatív sa zrodila myšlienka rozvíjať potenciál občianskeho aktivizmu systematickejšie, a zároveň ambícia (a sen) založiť organizáciu, ktorá bude vychovávať deti a mladých ľudí k tomu, aby boli ohľaduplní a angažovaní, a podporovať to, aby bolo na Slovensku čo najviac malých i veľkých aktívnych občanov, ktorí budú angažovanými multiplikátormi v oblastiach, ktoré sami považujú za dôležité pre svoje komunity či pre nás všetkých. Usilujeme o to, aby bola u nás i vo svete vždy kritická masa aktívnych, zodpovedných a vzdelaných ľudí, ktorí potiahnu našu krajinu vpred. Naše nadšenie zo zlepšovania sveta okolo nás tak šírime ďalej. Pozrite si vybrané zaujímavé momenty našej činnosti na časovej osi:

Členstvo v AIVD

9. januára 2023

Členstvo v AIVD

Stali sme sa súčasťou významnej komunity odborníkov na vzdelávanie dospelých, ktorá prepája najnovšie vzdelávacie trendy a skúsenosti medzi Slovenskom a zahraničím.

Inovačné vzdelávanie

12. júla 2022

Inovačné vzdelávanie

Získali sme oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre materské, základné a stredné školy. Naše vzdelávacie aktivity pre pedagógov tak zodpovedajú štandardom MŠVVaŠ SR. 

Konferencia: Preukaz nerobí občana 2022

28. júna 2022

Konferencia: Preukaz nerobí občana 2022

Pod hlavičkou Iniciatívy za občianske vzdelávanie sme zorganizovali 1. celoslovenskú konferenciu o občianskom vzdelávaní.  70+ účastníkov sa na nej hybridne stretlo s 30+ odborníkmi zo Slovenska i zahraničia.

Školy, ktoré menia svet pre najmenších

15. marca 2022

Školy, ktoré menia svet pre najmenších

V nadväznosti na obľúbený a po celom Slovensku rozšírený program pre učiteľov ZŠ a SŠ sme začali pripravovať program zameraný na materské školy a I. stupeň základných škôl.

Pokračovanie metodickej príručky

26. januára 2022

Pokračovanie metodickej príručky

V nadväznosti na stále obľúbenú prvú časť metodickej príručky sme vydali jej druhý diel určený predovšetkým na hodiny občianskej, mediálnej a hodnotovej výchovy na ZŠ a SŠ.

e-Learning pre učiteľov

2. septembra 2021

e-Learning pre učiteľov

Pod hlavičkou programu Školy, ktoré menia svet spúšťame e-learningový portál založený na princípe tzv. blended learning-u. Učiteľom umožní efektívne sa vzdelávať a zdieľať si skúsenosti. Viac na www.moje.skms.sk.

Cesta k systémovej zmene

5. novembra 2020

Cesta k systémovej zmene

Boli sme vybraní do kurzu systémovej zmeny od organizácie Ashoka, vďaka ktorému sa môžeme ešte viac sústrediť na dlhodobú a udržateľnú spoločenskú zmenu v občianskom vzdelávaní na Slovensku. Ďakujeme!

Ambasádori európskeho občianstva

19. októbra 2020

Ambasádori európskeho občianstva

Stali sme sa ambasádorom Európskej iniciatívy občanov. Radi pomôžeme všetkým, ktorí sa zaujímajú o otázky zlepšenia životného prostredia, zdravia či vzdelávania na úrovni Európskej únie.

Komunita, ktorá spoločne mení svet už 5 rokov

28. septembra 2020

Komunita, ktorá spoločne mení svet už 5 rokov

Sme hrdí, že program Školy, ktoré menia svet už 5 rokov spája množstvo výnimočných ľudí po celom Slovensku. Ďakujeme za vašu nenahraditeľnú dôveru, priazeň a podporu!

Experimentálne overovanie

2. septembra 2020

Experimentálne overovanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo náš návrh na experimentálne overovanie novej podoby občianskej náuky na ZŠ a SŠ smerom k jej systémovému skvalitneniu.

Online priestor ako zážitok

23. marca 2020

Online priestor ako zážitok

Máme radosť, že sme našu prácu počas pandémie koronavírusu úspešne pretransformovali do online prostredia a môžeme tých, ktorí to potrebujú, podporovať aj na diaľku!

Školy, ktoré menia svet ako TOP 5 inovácia

19. septembra 2019

Školy, ktoré menia svet ako TOP 5 inovácia

Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 zaradila program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov pre rok 2019. Ďakujeme!

Študijná cesta do Nemecka

30. júna 2019

Študijná cesta do Nemecka

V lete 2019 sme absolvovali študijnú cestu, počas ktorej sme sa stretli s predstaviteľmi kľúčových nemeckých inštitúcií zameriavajúcich sa na občianske vzdelávanie.

Inovatívne vzdelávanie riaditeľov škôl

18. marca 2019

Inovatívne vzdelávanie riaditeľov škôl

V marci 2019 sme do programu Školy, ktoré menia svet zaviedli nový koncept vzdelávania vedenia ZŠ a SŠ na Slovensku. Je súčasťou komplexnej podpory škôl v procese zmeny.

Nie je občan ako občan

6. februára 2019

Nie je občan ako občan

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sme poskytovali na mieru šitú konzultačnú a metodickú podporu pri príprave a realizácii projektu školských participatívnych rozpočtov.

Iniciatíva za občianske vzdelávanie

6. novembra 2018

Iniciatíva za občianske vzdelávanie

Boli sme jednými z iniciátorov a spoluzakladateľov Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá spája organizácie pôsobiace v oblasti občianskeho a globálneho vzdelávania.

Spolupráca so zahraničnou univerzitou

11. októbra 2018

Spolupráca so zahraničnou univerzitou

Privítali sme na Slovensku expertov z Indiana University Bloomington (USA), s ktorými sme zrealizovali sériu stretnutí so všetkými typmi aktérov v oblasti občianskej výchovy.

Podpora žiackych školských rád

3. septembra 2018

Podpora žiackych školských rád

Spustili sme viaceré formy podpory rozvoja žiackych školských rád na ZŠ a SŠ po celom Slovensku. Zahŕňajú metodickú podporu, sieťovanie či prácu s deťmi a mládežou.

Prvý tréning Škôl, ktoré menia svet

20. októbra 2017

Prvý tréning Škôl, ktoré menia svet

V prostredí čarovnej Banskej Štiavnice sa v termíne 20.-22. októbra 2017 stretli účastníci programu Školy, ktoré menia svet, po prvýkrát. Spoločné tréningy sa stali nenahraditeľnou súčasťou komunity.

Detský čin roka

1. októbra 2017

Detský čin roka

V školskom roku 2017/2018 sme na mieru pripravili a zrealizovali evaluačný výskum projektu Detský čin roka. Vypracovali sme tiež odporúčania pre jeho ďalší rozvoj.

Vychováva občianska náuka občanov?

6. septembra 2017

Vychováva občianska náuka občanov?

Za účasti desiatok zástupcov odbornej verejnosti a expertných hostí sme zrealizovali prvú z tradičných septembrových diskusií na dôležité otázky občianskeho vzdelávania.

Zážitková metodická príručka

1. septembra 2017

Zážitková metodická príručka

Vydali sme jedinečnú metodickú príručku pre občiansku, etickú a mediálnu výchovu na ZŠ a SŠ. Tá prepája odborné skúsenosti jej autorov a princípy zážitkového a neformálneho vzdelávania.

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet

1. septembra 2016

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet

V školskom roku 2016/2017 sme spustili pilotný ročník programu Školy, ktoré menia svet. Prebiehal na 5 ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska. Pedagógovia si ho rýchlo obľúbili.

Náš vznik

3. júla 2015

Náš vznik

Založili sme organizáciu, ktorá je pretavením sna o všímavých a aktívnych občanoch, ktorí sú k proaktívnemu občianskemu postoju systematicky vedení priamo v škole a je prirodzenou súčasťou ich života.

Novinky

Ďakujeme našim partnerom

Ďakujeme za vašu podporu a dôveru!

Ak, rovnako ako my, veríte, že demokracia stojí na angažovaných a kriticky mysliacich občanoch, podporte ich aj vy – ďakujeme!

Go to Top