Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

výkonná riaditeľka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, prostredníctvom ktorého si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie a tímovej stratégie, budovanie partnerstiev a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, mentorka a analytička.

Mgr. Gabriela Sabolová

projektová koordinátorka

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Fyziológia živočíchov a etológia. Niekoľko rokov sa venovala výučbe trénovaniu lektorov v jazykovej škole, kde objavila svoje nadšenie pre prácu s mládežou. K tímu IPAO sa pridala, lebo verí, že iba aktívnym a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu dokážeme vychovať ľudí pripravených reagovať na výzvy súčasnej doby. Na starosti má preto koordináciu vzdelávacích projektov.

Mgr. Petra Oravcová

projektová koordinátorka

Ako absolventka Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Medzinárodné rozvojové štúdiá sa dlhoročne dobrovoľnícky angažuje v oblasti pomoci ľuďom v rozvojových oblastiach. K tímu IPAO ju pritiahlo zdieľanie presvedčenia, že aktívnym občianstvom dokážeme realizovať skutočné pozitívne zmeny v našej spoločnosti i v zahraničí. V IPAO tíme sa venuje komplexnej podpore, komunikácii a koordinácii v rámci vzdelávacích projektov.

Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová

externá spolupracovníčka

Vzdelanie získala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Università di Pisa a Università Europea di Roma v Taliansku. V tíme IPAO prepája svoje niekoľkoročné skúsenosti v oblasti práce s mládežou i pedagógmi, záľubu v neformálnom vzdelávaní a presvedčenie, že demokracia závisí od každého z nás. Je certifikovanou trénerkou v oblasti občianskeho vzdelávania a profesionálnym jednorožcom v oblasti marketingu.

Matej Bílik

výskumný pracovník

Po troch rokoch strávených štúdiom na UWC v Holandsku a Číne aktuálne študuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave. Popri angažovaní sa v komunite aktívnych vysokoškolákov a dobrovoľnej práci s mládežou sa tiež venuje výskumnej a analytickej činnosti v oblasti politických vied a občianskej participácie. Je dlhodobým spolupracovníkom IPAO, kde sa venuje výskumnej a analytickej činnosti.

Veronika Fajbíková, M.A.

externá spolupracovníčka

Absolvovala štúdium politológie a medzinárodných vzťahov na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave a na Central European University v Budapešti. S niekoľkoročnými multisektorovými skúsenosťami v oblasti fundraisingu a medzinárodnej spolupráce sa tejto oblasti v IPAO venuje ako externá spolupracovníčka. Je spoluzakladateľkou IPAO, pretože z vlastnej skúsenosti verí v silu občianskeho aktivizmu.

Mgr. Matej Uhlík, M.A.

externý spolupracovník

Akademické tituly získal na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, ďalšie akademické skúsenosti zas v USA, Nórsku a na Islande. Dlhodobo sa profesionálne venuje dátovej analytike na úrovni štátnej správy aj mimovládneho sektora. Spoluzakladal IPAO, pretože je presvedčený o dôležitosti občianskeho hlasu, ktorý doteraz v tíme podporuje ako externý spolupracovník a analytik.

Ing. Miroslav Kuzma

ekonóm

Barbora Tallová

stážistka

Barbora študuje v druhom ročníku odboru filozofie, politiky a ekonómie na King’s College v Londýne a vo svojom štúdiu sa sústredí na zahraničnú verejnú politiku a politické konflikty. Verí, že občianske vzdelávanie hrá dôležitú rolu v ich prevencii. V rámci stáže v IPAO sa venuje najmä kvalitatívnemu výskumu a rada sa zlepšuje vo využití štatistických metód v občiansko-vzdelávacích výskumných témach.

Simona Majdanová

stážistka

Študentka programu Hospodárska politika na Ekonomickej univerzite v Bratislave so záujmom o oblasť ekonomického rozvoja, ku ktorému nevyhnutne patrí aj kvalita vzdelávania. Súčasťou tímu IPAO na pozícii stážistky je preto, lebo verí v lepšiu budúcnosť a dúfa, že práve prostredníctvom inovácií vo vzdelávaní môže takáto pozitívna zmena začať.

Dominika Schönová

stážistka

Dominika je študentkou druhého ročníka medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako dieťa učiteľky vidí aj za zavreté dvere zborovne a cíti potrebu zmeny, no tiež vie, že zmena prichádza zo snahy, neustáleho zlepšovania sa a tvrdej práce, a preto sa v tíme IPAO venuje najmä podpore vzdelávacích projektov.

Marek Orihel

stážista

Marek je študent magisterského stupňa štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila v Trnave, kde sa venuje teórii digitálnych hier. Ako fotograf na voľnej nohe sa v tíme IPAO stará najmä o kreatívnu tvorbu a úpravu mediálneho obsahu v podobe fotografií a videí a o grafiku pripravovaných výstupov či vzdelávacích materiálov.

Hľadáme stážistov/ky! Zaujali Vás naše projekty? Máte radi zmysluplnú a dynamickú spoluprácu vo veselom a priateľskom tíme? Neváhajte nás kontaktovať, radi Vás bližšie spoznáme na osobnom stretnutí!