Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

výkonná riaditeľka

Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, v ktorom pracuje od jeho vzniku. Absolvovala štúdium na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa špecializovala na tvorbu verejných politík. V minulosti pracovala v neziskovom, štátnom aj komerčnom sektore. V IPAO sa venuje vedeniu tímu, medzinárodným spoluprácam a tvorbe stratégie. Okrem toho pôsobí aj ako trénerka, analytička a metodička.

Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová

projektová manažérka

Po predchádzajúcej spolupráci sa k IPAO pridala z prostredia práce s mládežou a manažmentu. Študovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Università Europea di Roma a Università di Pisa v Taliansku. V tíme IPAO je manažérkou vzdelávacích a výskumno-analytických projektov. Zároveň pôsobí ako certifikovaná trénerka a mentorka, ktorá sa zaujíma o prepájanie formálnych a neformálnych metód vzdelávania. Jej profesionálnou záľubou je marketing.

Mgr. Gabriela Sabolová

projektová koordinátorka

Matej Bílik

projektový koordinátor

Po troch rokoch strávených na UWC Maastricht a UWC Changshu China v IPAO pracuje popri štúdiu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Venuje sa najmä koordinácii prebiehajúcich projektov, výskumno-analytickej činnosti a práci s mládežou. Úspešnému priebehu činnosti tímu tiež pomáha zabezpečovaním interných procesov a komplexnej projektovej podpory. Ako dobrovoľník pracuje v mládežníckom centre, kde organizuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Veronika Fajbíková, M.A.

analytička

Je spoluzakladateľkou a externou spolupracovníčkou IPAO. Absolvovala Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti a Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií, kde študovala politológiu a medzinárodné vzťahy. Po niekoľkých rokoch v súkromnom sektore sa venuje najmä analytickej a konzultačnej činnosti.

Mgr. Matej Uhlík, M.A.

analytik

Je spoluzakladateľom a externým spolupracovníkom IPAO. Štúdium absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, George Mason University v USA, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, University of Oslo a University of Iceland. Popri PhD. štúdiu a pôsobení v analytickom tíme na úrovni štátnej správy sa v IPAO angažuje ako výskumný pracovník a analytik pre oblasť vzdelávania.

Ing. Miroslav Kuzma

ekonóm

Kristína Poláková

stážistka

Je zvedavé dievča, ktoré sa rado učí nové veci a poznáva svet. Absolvovala štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave v odbore Fotografia. Neskôr sa uberala rôznymi smermi, kde si mohla vyskúšať aj oblasť dobrovoľníctva. Tam vznikla potreba podporovať nové myšlienky.

Bc. Kristína Musilová

stážistka

Je absolventkou štúdia biotechnológií, ktoré študovala na univerzite Vysoké učení technické v Brne a na Granadskej univerzite v Španielsku. Popri štúdiu sa začala venovať aktivizmu v oblasti feminizmu a LGBTQI+, ktorému sa venuje dodnes. Jej vášňou sa stali neformálne vzdelávanie a divadlo utláčaných, v ktorých chce aj naďalej rásť. Do tímu IPAO sa pridala, aby si plnila svoje sny o tvorení demokratickejšej spoločnosti.

Hľadáme nových kolegov!

stážista/ka

Ak by si mal/a záujem u nás stážovať, neváhaj a pošli svoj životopis na info@ipao.sk.