Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

výkonná riaditeľka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, prostredníctvom ktorého si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie a tímovej stratégie, budovanie partnerstiev a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako expertka na občianske vzdelávanie, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých a analytička.

Mgr. Gabriela Sabolová

senior projektová manažérka

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Fyziológia živočíchov a etológia. Niekoľko rokov sa venovala výučbe trénovaniu lektorov v jazykovej škole, kde objavila svoje nadšenie pre prácu s mládežou. K tímu IPAO sa pridala, lebo verí, že iba aktívnym a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu dokážeme vychovať ľudí pripravených reagovať na výzvy súčasnej doby. Na starosti má preto manažment vzdelávacích projektov, metodickú a lektorskú činnosť.

Mgr. Lucia Polláková

junior projektová manažérka

Vzdelanie získala na Masarykovej univerzite v Brne v odboroch Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. Pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako lektorka a koordinátorka neformálneho vzdelávania, ale vyskúšala si tiež stáže v štátnej či súkromnej sfére s fokusom na politické a európske témy. Verí v jednorožcový potenciál zážitku a oblasť občianskeho vzdelávania jej prirástla k srdcu – preto je súčasťou tímu IPAO, v ktorom sa venuje offline aj online aktivizácii detí, mládeže i dospelých.

Ivana Brojová

junior projektová manažérka

Aktuálne je študentkou európskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Ďalšie akademické skúsenosti získala v rámci programu Erasmus+ na Vytautas Magnus University v Litve. Počas svojho štúdia sa venovala dobrovoľníckej činnosti vo viacerých neziskových organizáciách. Práve preto verí, že potenciál zmeniť veci k lepšiemu má v rukách každý jeden z nás, je len nutné pretaviť ho do aktívnej a spoločensky prospešnej činnosti vo svete naokolo.

Ing. Miroslav Kuzma

ekonóm

Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová

externá spolupracovníčka

Vzdelanie získala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Università di Pisa a Università Europea di Roma v Taliansku. V tíme IPAO prepája svoje niekoľkoročné skúsenosti v oblasti práce s mládežou i pedagógmi, záľubu v neformálnom vzdelávaní a presvedčenie, že demokracia závisí od každého z nás. Je certifikovanou trénerkou v oblasti občianskeho vzdelávania a profesionálnym jednorožcom v oblasti marketingu.

Matej Bílik

externý spolupracovník

Po troch rokoch strávených štúdiom na UWC v Holandsku a Číne aktuálne študuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave. Popri angažovaní sa v komunite aktívnych vysokoškolákov a dobrovoľnej práci s mládežou sa tiež venuje výskumnej a analytickej činnosti v oblasti politických vied a občianskej participácie. Je dlhodobým spolupracovníkom IPAO, kde sa venuje výskumnej a analytickej činnosti.

Veronika Fajbíková, M.A.

externá spolupracovníčka

Absolvovala štúdium politológie a medzinárodných vzťahov na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave a na Central European University v Budapešti. S niekoľkoročnými multisektorovými skúsenosťami v oblasti fundraisingu a medzinárodnej spolupráce sa tejto oblasti v IPAO venuje ako externá spolupracovníčka. Je spoluzakladateľkou IPAO, pretože z vlastnej skúsenosti verí v silu občianskeho aktivizmu.

Mgr. Matej Uhlík, M.A.

externý spolupracovník

Akademické tituly získal na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, ďalšie akademické skúsenosti zas v USA, Nórsku a na Islande. Dlhodobo sa profesionálne venuje dátovej analytike na úrovni štátnej správy aj mimovládneho sektora. Spoluzakladal IPAO, pretože je presvedčený o dôležitosti občianskeho hlasu, ktorý doteraz v tíme podporuje ako externý spolupracovník a analytik.

Mgr. Terézia Seresová

stážistka

Je absolventkou Univerzity Komenského v odbore Ruské a východoeurópske štúdiá. Pôsobí ako doktorandka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa vo svojom výskume venuje migrácii, konkrétne osobám s migračnou skúsenosťou z Ukrajiny. Práve štúdium krajín postsovietskeho bloku a ich geopolitickej situácie prispelo k jej poznaniu, aká dôležitá je výchova k demokratickému občianstvu detí a mladých ľudí v krajinách, ktoré majú túto historickú skúsenosť.

Nikola Krajčíková

stážistka

Je študentkou Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave. Témy, ktorými sa zaoberá, sú vzdelávanie a občiansky aktivizmus, nie je preto náhoda, že si ju IPAO získalo. V rôznych životných obdobiach bola rôznym spôsobom súčasťou rôznych typov komunít – počas strednej školy sa venovala kresťanským spoločenstvám v regióne, potom bola súčasťou komunity “BaRaKa” na gymnáziu C. S. Lewisa a teraz sa o. i. venuje komunite na Leaf Academy.

Dobrých ľudí nie je nikdy dosť! Ak Vás zaujali naše projekty a máte radi zmysluplnú a dynamickú spoluprácu vo veselom a priateľskom tíme, neváhajte nás kontaktovať. Určite sa Vám ozveme späť a radi Vás bližšie spoznáme na osobnom stretnutí!