Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

výkonná riaditeľka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, prostredníctvom ktorého si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie a tímovej stratégie, budovanie partnerstiev a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako expertka na občianske vzdelávanie, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých a analytička.

Mgr. Gabriela Sabolová

senior projektová manažérka

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Fyziológia živočíchov a etológia. Niekoľko rokov sa venovala výučbe trénovaniu lektorov v jazykovej škole, kde objavila svoje nadšenie pre prácu s mládežou. K tímu IPAO sa pridala, lebo verí, že iba aktívnym a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu dokážeme vychovať ľudí pripravených reagovať na výzvy súčasnej doby. Na starosti má preto manažment vzdelávacích projektov, metodickú a lektorskú činnosť.

Mgr. Michaela Polivčáková

projektová manažérka

Štúdium politológie absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia aj profesionálne sa venuje ľudskoprávnym témam, otázkam fungovania Európskej únie a európskym politikám. V tíme IPAO sa preto usiluje práve prostredníctvom rozvoja hodnôt euroobčianstva, rodovej rovnosti a občianskej participácie prispievať k rozvoju demokratického občianskeho zmýšľania mladých ľudí v školách aj mimo nich.

Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová

externá spolupracovníčka

Vzdelanie získala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Università di Pisa a Università Europea di Roma v Taliansku. V tíme IPAO prepája svoje niekoľkoročné skúsenosti v oblasti práce s mládežou i pedagógmi, záľubu v neformálnom vzdelávaní a presvedčenie, že demokracia závisí od každého z nás. Je certifikovanou trénerkou v oblasti občianskeho vzdelávania a profesionálnym jednorožcom v oblasti marketingu.

Matej Bílik

výskumný pracovník

Po troch rokoch strávených štúdiom na UWC v Holandsku a Číne aktuálne študuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave. Popri angažovaní sa v komunite aktívnych vysokoškolákov a dobrovoľnej práci s mládežou sa tiež venuje výskumnej a analytickej činnosti v oblasti politických vied a občianskej participácie. Je dlhodobým spolupracovníkom IPAO, kde sa venuje výskumnej a analytickej činnosti.

Veronika Fajbíková, M.A.

externá spolupracovníčka

Absolvovala štúdium politológie a medzinárodných vzťahov na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) v Bratislave a na Central European University v Budapešti. S niekoľkoročnými multisektorovými skúsenosťami v oblasti fundraisingu a medzinárodnej spolupráce sa tejto oblasti v IPAO venuje ako externá spolupracovníčka. Je spoluzakladateľkou IPAO, pretože z vlastnej skúsenosti verí v silu občianskeho aktivizmu.

Mgr. Matej Uhlík, M.A.

externý spolupracovník

Akademické tituly získal na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, ďalšie akademické skúsenosti zas v USA, Nórsku a na Islande. Dlhodobo sa profesionálne venuje dátovej analytike na úrovni štátnej správy aj mimovládneho sektora. Spoluzakladal IPAO, pretože je presvedčený o dôležitosti občianskeho hlasu, ktorý doteraz v tíme podporuje ako externý spolupracovník a analytik.

Ing. Miroslav Kuzma

ekonóm

Hľadáme stážistov/ky! Zaujali Vás naše projekty? Máte radi zmysluplnú a dynamickú spoluprácu vo veselom a priateľskom tíme? Neváhajte nás kontaktovať, radi Vás bližšie spoznáme na osobnom stretnutí!