Jana Feherpataky-Kuzmová

riaditeľka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, prostredníctvom ktorého si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie a tímovej stratégie, budovanie partnerstiev a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako expertka na občianske vzdelávanie, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých a analytička.

Lucia Polláková

manažérka vzdelávacích projektov

Vzdelanie získala na Masarykovej univerzite v Brne v odboroch Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. Pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako lektorka a koordinátorka neformálneho vzdelávania, ale vyskúšala si tiež stáže v štátnej či súkromnej sfére s fokusom na politické a európske témy. Verí v jednorožcový potenciál zážitku a oblasť občianskeho vzdelávania jej prirástla k srdcu – preto má v IPAO na starosti manažment vzdelávacích projektov, metodickú a lektorskú činnosť.

Andrea Settey Hajdúchová

PR manažérka

Študovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila v denníku SME, kde pokrývala oblasť ľudských práv a nediskriminácie, ale aj školstvo, životné prostredie a sociálne veci. Neskôr pôsobila ako PR manažérka vo vzdelávacích a neziskových organizáciách (STU, Úsmev ako dar, WWF) a rozbehla Iniciatívu Dajme deťom hlas, ktorá upriamovala pozornosť na potreby detí a mládeže počas pandémie. V IPAO má na starosti komunikáciu s verejnosťou.

Ivana Brojová

komunitná manažérka

Aktuálne je študentkou európskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Ďalšie akademické skúsenosti získala v rámci programu Erasmus+ na Vytautas Magnus University v Litve. Počas svojho štúdia sa venovala dobrovoľníckej činnosti vo viacerých neziskových organizáciách. Práve preto verí, že potenciál zmeniť veci k lepšiemu má v rukách každý jeden z nás. V IPAO sa venuje budovaniu a starostlivosti o offline aj online komunity a backoffice podpore interného tímu.

Miroslav Kuzma

ekonóm

Rebeka Kubovičová

stážistka

V súčasnosti študuje európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne, a svoje bakalárske štúdium absolvovala na Univerzite Komenského. Ešte počas strednej školy sa venovala dobrovoľníctvu a vyskúšala si aj stáž v Kancelárií prezidenta SR. Verí v hodnoty právneho štátu, demokracie, rovnosti či ochrany ľudských práv, a preto považuje agendu IPAO za nesmierne prínosnú v snahe skvalitniť občianske vzdelávanie, a ukázať, že spoločnosť sa dá viesť aj inak.

Dobrých ľudí nie je nikdy dosť! Ak Vás zaujali naše projekty a máte radi zmysluplnú a dynamickú spoluprácu vo veselom a priateľskom tíme, neváhajte nás kontaktovať. Určite sa Vám ozveme späť a radi Vás bližšie spoznáme na osobnom stretnutí!