Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

výkonná riaditeľka

Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, v ktorom pracuje od jeho vzniku. Absolvovala štúdium na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa špecializovala na tvorbu verejných politík. V minulosti pracovala v neziskovom, štátnom aj komerčnom sektore. V IPAO sa venuje vedeniu tímu, medzinárodným spoluprácam a tvorbe stratégie. Okrem toho pôsobí aj ako trénerka, analytička a metodička.

Mgr. Michaela Beck-Lehrhauptová

projektová manažérka

Po predchádzajúcej spolupráci sa k IPAO pridala z prostredia práce s mládežou a manažmentu. Študovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Università Europea di Roma a Università di Pisa v Taliansku. V tíme IPAO je manažérkou vzdelávacích a výskumno-analytických projektov. Zároveň pôsobí ako certifikovaná trénerka a mentorka, ktorá sa zaujíma o prepájanie formálnych a neformálnych metód vzdelávania. Jej profesionálnou záľubou je marketing.

Matej Bílik

projektový koordinátor

Po troch rokoch strávených na UWC Maastricht a UWC Changshu China v IPAO pracuje popri štúdiu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Venuje sa najmä koordinácii prebiehajúcich projektov, výskumno-analytickej činnosti a práci s mládežou. Úspešnému priebehu činnosti tímu tiež pomáha zabezpečovaním interných procesov a komplexnej projektovej podpory. Ako dobrovoľník pracuje v mládežníckom centre, kde organizuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Veronika Fajbíková, M.A.

analytička

Je spoluzakladateľkou a externou spolupracovníčkou IPAO. Absolvovala Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti a Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií, kde študovala politológiu a medzinárodné vzťahy. Po niekoľkých rokoch v súkromnom sektore sa venuje najmä analytickej a konzultačnej činnosti.

Mgr. Matej Uhlík, M.A.

analytik

Je spoluzakladateľom a externým spolupracovníkom IPAO. Štúdium absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, George Mason University v USA, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, University of Oslo a University of Iceland. Popri PhD. štúdiu a pôsobení v analytickom tíme na úrovni štátnej správy sa v IPAO angažuje ako výskumný pracovník a analytik pre oblasť vzdelávania.

Ing. Miroslav Kuzma

ekonóm

Mgr. Martin Michalík

marketingový konzultant

Kristína Poláková

stážistka

Je zvedavé dievča, ktoré sa rado učí nové veci a poznáva svet. Absolvovala štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave v odbore Fotografia. Neskôr sa uberala rôznymi smermi, kde si mohla vyskúšať aj oblasť dobrovoľníctva. Tam vznikla potreba podporovať nové myšlienky.

Martina Valková

stážistka

Je študentkou Obchodnej akadémie v Trnave, ktorá je už po siedmykrát najlepšou strednou odbornou školou na Slovensku. Okrem klasického štúdia sa rada zapája do aktivít súvisiacich s neformálnym vzdelávaním. Už tretí rok sa s nadšením zúčastňuje programu Erasmus+. Taktiež sa zaujíma o tzv. „fast fashion“ a dopad výroby oblečenia na životné prostredie.

Hľadáme nových kolegov!

stážista/ka

Ak by si mal/a záujem u nás stážovať, neváhaj a pošli svoj životopis na info@ipao.sk.