Aktuálne projekty 

Školy, ktoré menia svet

Vzdelávací program pre všetkých učiteľov, zameraný na ich profesionálny rozvoj a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností žiakov v MŠ, ZŠ a vo všetkých typoch SŠ.

Zistite viac

Iniciatíva za občianske vzdelávanie

Platforma, ktorá prepája rôzne skupiny aktérov a ponúka im priestor pre vzájomnú komunikáciu, metodickú, materiálnu i ľudskú podporu na ceste za skvalitnením občianskeho vzdelávania.

Zistite viac

Nová podoba občianskej náuky

Experimentálne overovanie metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov v predmete občianska náuka na 2. stupni ZŠ a na SŠ s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok.

Zistite viac

Ulice pre deti

Zistite viac

Art as evidence

Zistite viac

Ukončené projekty

Metodické príručky pre ZŠ a SŠ

Zistite viac

Analýza stavu občianskej spoločnosti

Zistite viac

Tvorba mechanizmov participácie mládeže

Zistite viac

Edu games hackaton
.

Zistite viac

Občianske vzdelávanie v Nemecku

Zistite viac

Metodika Nie je občan ako občan

Zistite viac

Výskum pre Detský čin roka

Zistite viac

Projekt Občianska výchova budúcnosti

Zistite viac