Jana Feherpataky-Kuzmová

riaditeľka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, prostredníctvom ktorého si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie a tímovej stratégie, budovanie partnerstiev a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako expertka na občianske vzdelávanie, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých a analytička.

Lucia Polláková

manažérka vzdelávacích projektov

Vzdelanie získala na Masarykovej univerzite v Brne v odboroch Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. Pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako lektorka a koordinátorka neformálneho vzdelávania, ale vyskúšala si tiež stáže v štátnej či súkromnej sfére s fokusom na politické a európske témy. Verí v jednorožcový potenciál zážitku a oblasť občianskeho vzdelávania jej prirástla k srdcu – preto má v IPAO na starosti manažment vzdelávacích projektov, metodickú a lektorskú činnosť.

Miroslav Kuzma

ekonóm

Lýdia Chobotová

stážistka

V súčasnosti študuje európske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem presvedčenia o dôležitosti demokracie a právneho štátu považuje za podstatné hodnoty rodovej rovnosti, ľudských práv a inovatívneho občianskeho vzdelávania mladých ľudí. Práve preto vníma prácu IPAO ako dôležitú v budovaní silnej občianskej spoločnosti reflektujúcej na súčasné výzvy a postavenej na aktívnych a demokraticky orientovaných deťoch a mladých ľuďoch.

Dobrých ľudí nie je nikdy dosť! Ak Vás zaujali naše projekty a máte radi zmysluplnú a dynamickú spoluprácu vo veselom a priateľskom tíme, neváhajte nás kontaktovať. Určite sa Vám ozveme späť a radi Vás bližšie spoznáme na osobnom stretnutí!