Jana Grajcarová, M.A.

lektorka anglického jazyka

Vďaka jedným z najuznávanejších medzinárodných Cambridge certifikátov CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) a CYLT (Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers), ktorých je držiteľkou, je kvalifikovanou lektorkou anglického jazyka pre všetky vekové kategórie a jazykové úrovne. Okrem skúseností s individuálnymi klientmi aj skupinami, úplnými začiatočníkmi aj expertmi, tiež disponuje vlastnou medzinárodnou jazykovou skúsenosťou získanou počas štúdia na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Popri všeobecnej angličtine sa zameriava aj na odborný jazyk, a to najmä v oblastiach verejnej správy, biznisu, financií, medicíny, práva, politiky či ozbrojených síl.

Linda Reed

lektorka anglického jazyka

Po predchádzajúcej krátkodobej spolupráci sa k lektorskému tímu IPAO pridala z prostredia verejného vystupovania a divadelného umenia, vďaka čomu porozumela hodnote rozmanitej, ale jednoznačnej slovnej zásoby. Počas 3 rokov života na Slovensku stihla spoznať miestnu kultúru a reálie, ale aj schopnosť svojho rodného jazyka prepájať ľudí. Prostredníctvom výučby jazyka podporuje víziu IPAO, a teda aj svoju, na individuálnej aj celospoločenskej úrovni. Zameriava sa na vedenie konverzačných lekcií na všeobecné, ale aj odborné témy podľa potrieb individuálnych klientov aj skupín.

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

lektorka anglického jazyka

Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO, v ktorom pracuje od jeho vzniku. Po úspešnom absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka nadobudla viac ako 10 rokov skúseností v oblasti jazykového vzdelávania, jedno- aj viacdňových tréningov, prekladateľstva a metodickej podpory. Súčasťou jej lektorskej praxe je spolupráca s individuálnymi klientmi aj skupinami všetkých jazykových úrovní a vekových kategórií od škôlkarov po seniorov. Vďaka absolvovaniu štúdia na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti disponuje okrem všeobecnej angličtiny aj jazykovou odbornosťou v oblasti sociálnych vied.