Učte sa anglický jazyk podľa vašich individuálnych potrieb online alebo priamo vo vašej kancelárii!

Začínate s angličtinou alebo sa v nej potrebujete zlepšiť? Potrebujete sa zlepšiť  v gramatike alebo sa pri konverzácii so zahraničnými priateľmi alebo obchodnými partnermi snažíte vyloviť anglické slovíčka z pamäti?

So všetkým vám radi pomôžeme! 

Je na vás, či uprednostňujete individuálne lekcie alebo skupinovú výučbu s vašimi kolegami či rodinou. Vaše očakávania a individuálne potreby sa radi dozvieme pri úvodnej konzultácii a následne im prispôsobíme obsah, formát aj metódy výučby. Náš lektorský tím sa navyše rád prispôsobí vašim časovým možnostiam. Stačí si vybrať, príp. vám s výberom radi poradíme!

 • všetky úrovne vedomostí a zručností

 • 60-minútové lekcie

 • individuálny prístup

 • možnosť otestovať sa zdarma

 • vstupný rozhovor o vašich potrebách a očakávaniach zdarma

 • zábavné a zážitkové metódy výučby

 • online aj offline lekcie podľa dohody

 • certifikovaní a priateľskí lektori

 • flexibilné termíny lekcií podľa vašich potrieb

 • dynamické lekcie plné rozmanitých aktivít

 • rozvoj komunikačných zručností vďaka lekciám vedeným 100%-ne po anglicky

 • študijné materiály v cene

Využívaním našich služieb podporujete občianske vzdelávanie na Slovensku. Ďakujeme!

Naše lektorky

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.

lektorka anglického jazyka

Po úspešnom absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 a štúdia v anglickom jazyku na Slovensku i v zahraničí nadobudla viac ako 10 rokov skúseností v oblasti jazykového vzdelávania, jedno- aj viacdňových tréningov, prekladateľstva a metodickej podpory. Súčasťou jej lektorskej praxe je spolupráca s individuálnymi klientmi aj skupinami všetkých jazykových úrovní a vekových kategórií od škôlkarov po seniorov. Okrem všeobecnej angličtiny sa profesionálne jazykovo zameriava aj na oblasť spoločenských vied.

Mgr. Gabriela Sabolová

lektorka anglického jazyka

S niekoľkoročnými skúsenosťami s výučbou, odbornou prípravou a priebežným trénovaním lektorov v jazykovej škole sa dlhodobo venuje individuálnej jazykovej výučbe detského aj dospelého klienta na individuálnej aj skupinovej báze. Má aktívne skúsenosti s prípravou študentov na prijímacie skúšky aj s doplnkovou jazykovou prípravou k dennej školskej dochádzke. Okrem všeobecnej angličtiny s presahom na aktuálne dianie disponuje aj jazykovou odbornosťou v oblasti biologických a chemických vied vrátane odbornej štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1.

Referencie našich klientov

„Kurzy angličtiny, ktoré pre mňa realizuje a pripravuje IPAO, sú vždy perfektne pripravené, zamerané na moje aktuálne pracovné ako aj osobné potreby, a hlavne nemám pocit, že som v škole. Som veľmi spokojný s komunikáciou a celkovým prístupom, a hlavne s pokrokom, ktorý je viditeľný pri mojej skoro každodennej písomnej ako aj ústnej komunikácii v anglickom jazyku. Veľmi pekne ďakujem.“                                               

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., TRANSFER Slovensko, s. r. o.

„Konečne hodiny angličtiny, na ktoré sa skutočne teším. Aktuálne témy, priateľský a podporujúci prístup lektorov a časová flexibilita sú pre mňa najväčším bonusom. Strach zo „spíkovania“ prekonaný, ďakujem veľmi. Angličtinu s lektormi z IPAO určite odporúčam.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ing. Mária Kubanková, LLENTAB Slovakia spol. s r. o.

„Veľmi sa teším, že som mohla navštevovať hodiny angličtiny v IPAO. Každé stretnutie bolo unikátne, zaujímavé a veľmi podnetné. Lektorka bola vždy dokonale pripravená, hodiny boli obsahovo pestré, aktivity zaujímavé a aj neobľúbená gramatika zrazu zvládnuteľná. V malej skupine a príjemnom prostredí čas plynul veľmi rýchlo. 🙂 Vrelo odporúčam kurz angličtiny všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku v priateľskej atmosfére.“

Jana Lacíková

„IPAO určite odporúčam, hodiny angličtiny sú prispôsobené presne na to, čo potrebujem a chcem vedieť, za pomerne krátky čas som urobila veľký pokrok, som veľmi spokojná.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Ivana Luptáková, LLENTAB Slovakia spol. s r. o.

„Oceňujem kvalitnú prípravu lektorky na vyučovacie hodiny anglického jazyka a zodpovedný prístup k vyučovaniu.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ing. Ivan Duračka, KB SYSTÉM, s. r. o.

„Angličtinu sa nepravidelne učím už pätnásť rokov. Za celý čas som nadobudol pocit, že nemám „talent na jazyky“. Z omylu ma vyviedlo až IPAO. Za dva roky som, vďaka skúseným lektorom, urobil väčší progres ako za posledných pätnásť rokov! 🙂 Každému, kto má rovnaký pocit, ako som mal ja, odporúčam kurzy v IPAO. 🙂 “                                                                                                                                                                    

Ing. Tomáš Feherpataky, LLENTAB Slovakia spol. s r. o.

Vyskúšajte svoj kurz na mieru ešte dnes – radi vám pripravíme personalizovanú ponuku.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na info@ipao.sk alebo využite náš kontaktný formulár.