Blog

Blog2019-08-21T15:48:26+01:00
802, 2019

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop

By |február 8th, 2019|

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do [...]

2609, 2018

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.

By |september 26th, 2018|

Bratislava, 26. september 2018 – Prečo chcú mladí odísť zo Slovenska? Je na školách počuť hlas mladých? Voči ktorým [...]