(Ne)záujem mladých o veci verejné

2020-03-20T13:27:13+01:00

Prostredníctvom môjho krátkeho dotazníka som sa ja, študentka strednej školy, snažila zistiť, aký vzťah majú moji rovesníci k politike a všeobecne, k verejnému dianiu. Taktiež bolo súčasťou môjho prieskumu* zisťovanie toho, ako vnímajú občiansku náuku na ich školách.  Po vyslovení otázok na ich politický názor, ktoré smerovali 18-ročným mladým ľuďom, mi väčšina len ťažko dokázala odpovedať. Niektorí sa chopili mojej otázky a ich názor znel nejako takto: „Politika je blbosť, ktorá ma nezaujíma, aj tak tam každý iba klame a kradne.“  Niekoľko respondentov spomenulo vo svojej odpovedi, že práve politika je ten dôvod, prečo si svoju budúcnosť [...]