Veronika Fajbíková

Externá spolupracovníčka

Aktuálne sa venujem najmä príprave nových projektov IPAO, analytickej a konzultačnej činnosti. Verím, že kritika by nemala byť posledným štádiom života problému a že po analýze treba navrhnúť aj riešenie.