Patrícia Rovná

Stážistka

Som študentkou Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Moja umelecká duša nachádza inšpirácie v spoznávaní nových krajín a snaží sa aktívne zapojiť do diania i doma, na Slovensku. V IPAO je mojou úlohou sprostredkovať pohľad mladého človeka na témy, ktorým sa venujeme, či kreatívne a umelecky prispieť k jednotlivým projektom.