Miroslav Kuzma

ekonóm

Mám na starosti ekonomickú, pracovno-právnu, personálnu a mzdovú agendu a účtovníctvo. Pripravujem a posudzujem vnútorné smernice aj zmluvy s externým prostredím. Som rád, že mojimi dlhoročnými skúsenosťami prispievam k dobrej veci.