Michaela Lehrhauptová

Projektová koordinátorka

Nadšená projektová koordinátorka a profesionálny jednorožec. Zaujímam sa o prepájanie formálnych a neformálnych metód vzdelávania, a preto sa v IPAO podieľam na projektoch Školy, ktoré menia svet a Detský čin roka a na realizácii tréningov zážitkového vzdelávania. Ľúbim marketing a zmrzlinu.