Matej Uhlík

analytik

Rozvíjam tému nástrojov občianskej participácie a ich zavádzania do praxe v analytickej a publikačnej rovine. Okrem toho pomáham pri prepájaní našej činnosti s akademickou obcou, a najmä jej obyvateľmi – študentmi.