Matej Bílik

Stážista

Tri roky som strávil na školách v zahraničí, teraz som študentom politických vied v Bratislave. V IPAO pomáham so všetkým, čo treba, ale najmä sa venujem školám, ktoré menia svet. Rád by som sprostredkoval mladým na Slovensku to, čo som počas štúdia v zahraničí sám zažil.