Jana Feherpataky-Kuzmová

Výkonná riaditeľka

Mojou víziou je dobre fungujúca organizácia s excelentnými výsledkami, pozitívnym spoločenským dopadom a spokojnými zamestnancami i klientmi. Robím všetko pre naplnenie tohto cieľa.