V školskom roku 2017/2018 sa zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia Vašich žiakov a žiačok! Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Sme hrdí, že v školskom roku 2017/2018 je do projektu zapojených 20 škôl zo 14 miest po celom Slovensku, 54 učiteľov a učiteliek a až 6500 žiakov a že školami, ktoré menia svet, sú:

Dvadsiatka škôl získala bezplatne:

  1. originálnu autorskú metodiku vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a flexibilne prispôsobiteľnú
    potrebám žiakov a žiačok,
  2. celoročnú metodickú, konzultačnú a mentoringovú podporu pri implementácii projektu a jednotlivých aktivít,
  3. tréningy pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (primárne občianskej náuky),
  4. ročnú licenciu na antivírový softvér od firmy ESET,
  5. značku „Škola, ktorá mení svet“.

2. Tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018

Druhý tréning Škôl, ktoré menia svet sa tentokrát konal v termíne 16.-18. februára 2018 vo Zvolene, kde sa opäť stretli učitelia a učiteľky s výnimočným prístupom k občianskej výchove. Účastníci a účastníčky medzi sebou zdieľali svoje doterajšie skúsenosti a príbehy úspešne zrealizovaných aktivít na svojich školách. Vďaka našim lektorom a lektorkám, Dušanovi Ondrušekovi (psychológ, tréner a mediátor v oblasti verejného dialógu, prevencie a transformácie konfliktov, spoluautor metodickej príručky pre učiteľov dejepisu, PDCS), Erichovi Mistríkovi (vysokoškolský pedagóg, odborný garant metodickej príručky Školy, ktoré menia svet, Pedagogická fakulta UK), Dávidovi Králikovi (učiteľ, kouč, lektor, mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF) a Jane Feherpataky-Kuzmovej (IPAO), zažili víkend plný inšpiratívnych workshopov, prípravy a simulácie vlastných aktivít pomocou metódy learning-by-doing, role-play aktivít, nových zručností v oblasti motivácie žiakov aj kolegov pri realizácii občianskych aktivít, riešení konfliktných situácií s kolegami a podpory demokratickej klímy na škole na úrovni žiakov, pedagógov, vedenia školy aj rodičov. Bol to tiež víkend plný zábavy a smiechu, na konci ktorého si účastníci a účastníčky odnášali okrem knižného daru od nášho partnera, kníhkupectva Artforum, dobrý pocit z toho, že sú súčasťou komunity aktívnych učiteľov a učiteliek, s ktorou môžu počítať pri svojej práci s až 6500 žiakmi a žiačkami. Najkrajšie zábery z tohto jedinečného víkendu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za fantastickú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy!

Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme:

“Všetko bolo super, hlavne ľudia, vy a hostia.”

„Ďakujem, ste super!“

“Len tak ďalej! Dúfam, že naozaj nám pomôžete, aby sa školstvo ,,vyhrabalo“ z dlhodobo zlej situácie.“

„Robíte pre nás, ale aj spoločnosť dobrú vec. Skvelá práca. 🙂 “

„Hodnotne využitý čas!“

„Prostredie, témy, ľudia, lektori, ochota a otvorenosť, príjemná atmosféra, spoluškoliačikovia.“

Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Ďakujeme!


1. Tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018

V termíne 20.-22. októbra 2017 sa v krásnom prostredí Štiavnických vrchov stretlo 22 zapojených učiteľov a učiteliek, ktorí sa na prvom tréningu zoznamovali s novou metodickou príručkou, získavali nové mäkké zručnosti, zdieľali svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe a spoznávali sa. Lektormi a hosťami víkendového tréningu boli Peter Dráľ (analytik a lektor v oblasti vzdelávania, Nové školstvo, o.z., o.i. aktuálne člen projektových tímov Stories that Move a To dá rozum), Mária Tutokyová (učiteľka zameriavajúca sa na implementáciu projektového a zážitkového vyučovania do prostredia školy) a Rastislav Haľko (riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže). Fotoalbum dokumentujúci priebeh a atmosféru tréningu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za príjemnú pracovnú aj priateľskú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy!

Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme:

“Príjemné nastavenie, super aktivity.”

„Zaujímavé témy, atmosféra.“

“Prepojenie praxe s teóriou.“

„Dobrá nálada, skvelí ľudia, zmysluplné aktivity, dobrí hostia!“

„Výborná pracovná atmosféra, bolo to veľmi inšpirujúce!“

Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory Nadácie EPH. Ďakujeme!


ORIGINÁLNA METODICKÁ PRÍRUČKA

NEPREHLIADNITE: METODICKÁ PRÍRUČKA NA STIAHNUTIE

V októbri 2017 sme vydali novú metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Stiahnite si ju bezplatne aj pre Vašu školu priamo tu! Na 83 stranách ponúka 41 originálnych aktivít, ktoré vytvoril autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský učiteľ a mentor stredoškolákov, Gymnázium Jura Hronca) a tím IPAO. Konzultantmi príručky boli Elena Gallová Kriglerová (výskumníčka a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) a Martin Kríž (stredoškolský učiteľ, programový manažér, Indícia). Je praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Okrem námetov na vyučovanie ponúka aj aktivity mimo vyučovania či dlhodobé aktivity. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme.

Zo spätnej väzby, ktorú nám na metodickú príručku zasielate, vyberáme:

“Milí autori, veľká vďaka a potešili ste všetky občiankarské učiteľské duše a srdcia. 🙂 Nech sa vám darí, ste super. 🙂 ”

„Odporúčam, je výborná.“

„Gratulujem. Akože toto je skutočne vynikajúci počin, ďakujem autorom a celému tímu.“

„Ja milujem tieto príručky a dokážem ich využiť naozaj kdekoľvek. Zaslúžili by ste si medailu!“

„Ďakujem, ako budúca učiteľka určite využijem.“

„Skvelé!“

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa, že ste si našu metodickú príručku obľúbili!

Vznik metodickej príručky by nebol možný bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Tlač metodických príručiek umožnil Anwell tlač a kopírovanie. Ďakujeme!


Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet

V školskom roku 2016/2017 prebehol na piatich ZŠ a gymnáziách na Slovensku pilotný ročník projektu. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.

Mohlo by vás zaujímať