ŠKMS 3: Prihláste sa do 1. júna!

máj 9, 2018 /

PRIDAJTE SA AJ VY DO KOMUNITY ŠKÔL, KTORÉ MENIA SVET!

V Inštitúte pre aktívne občianstvo otvárame prihlasovanie do 3. ročníka zážitkového tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraného na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností vašich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na vašej škole.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pozrite si videopozvánku do programu Školy, ktoré menia svet 3:

 

 

ČO ZÍSKATE?

Počas dvoch rokov budete mať možnosť profesionálne aj osobnostne rásť, a to vďaka:
5 víkendovým (3-dňovým) tréningom pre školských koordinátorov počas 2 školských rokov v celkovej hodnote viac ako 2 000€. Počas tréningov vedených špičkovými lektormi a lektorkami budete mať možnosť zdokonaliť sa v rôznych oblastiach, ako napríklad využívanie neformálnych a zážitkových metód vo vzdelávaní, budovanie zodpovednosti u žiakov, riešenie konfliktov, manažment času a časové plánovanie, prevencia proti vyhoreniu a veľa ďalších,
– originálnej autorskej metodike vytvorenej kolektívom renomovaných expertov a expertiek, ktorá je flexibilne prispôsobiteľná potrebám vašich žiakov a žiačok,
– prístupu do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov,
kontaktom na zaujímavých hostí na vašu školu,
– celoročnej mentoringovej podpore pri plánovaní, prípravách aj realizácii extrakurikulárnych aktivít na vašej škole,
komunite rovnako motivovaných a odhodlaných učiteľov, ktorí menia svet a alumni,
certifikátu Učiteľa, ktorý mení svet,
doživotnej zľave 20% na vybrané vzdelávania organizované Inštitútom pre aktívne občianstvo,
– ďalším benefitom od našich partnerov.

Všetky tieto služby môže vaša škola získať v balíku LÍDER v cene iba 200€ / šk. rok.

Okrem toho vaša škola získa automaticky ZADARMO:
1 intenzívny (2-dňový) tréning pre riaditeľa alebo riaditeľku vašej školy vedený špičkovými lektormi a lektorkami, počas ktorého bude mať príležitosť získať nové zručnosti z oblasti vedenia a motivácie ľudí, fundraisingu, projektového či časového manažmentu,
prestížnu značku Školy, ktorá mení svet, ktorá jej bude udelená po úspešnom absolvovaní programu.

 

V prémiovom balíku INOVÁTOR vám okrem toho ponúkame aj 1-dňové školenie pre žiacku školskú radu na vašej škole, sprostredkovanie zaujímavých hostí podľa vlastného výberu do diskusie a osobné stretnutia na vašej škole. Inovujte svoju školu iba za 100€ / šk. rok navyše.

 

balík služby (počas 2 rokov) cena
LÍDER 5 tréningov pre školského koordinátora 200 €
ročne
1 tréning pre riaditeľa školy
originálna autorská metodika
prístup do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov
kontaktom na zaujímavých hostí na vašu školu
pravidelná mentoringová podpora
prestížna značka Škola, ktorá mení svet
certifikát Učiteľa, ktorý mení svet
komunita úžasných učiteľov a alumni
doživotná zľava 20% na vybrané vzdelávania
ďalšie benefity od našich partnerov
INOVÁTOR
zahŕňa všetky služby v balíku LÍDER
1 školenie pre žiacku školskú radu 300 €
ročne
sprostredkovanie 2 hostí do diskusie
osobné stretnutia na škole
Doplnkové služby extra účastníci na riadnom tréningu dohodou
extra tréning na mieru dohodou
zorganizovanie diskusie alebo inej extrakurikulárnej aktivity na vašej škole dohodou

 

KOHO HĽADÁME?

Hľadáme pedagógov a školy, ktoré chcú byť „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve a ktoré:
– sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní,
– chcú k výučbe pristupovať inovatívne,
– chcú byť motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
– chcú dokázať, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
– chcú budovať aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.

 

AKO PROGRAM PREBIEHA?   

Program bude na vašej škole prebiehať kontinuálne 2 školské roky (2018/2019 a 2019/2020). Počas jeho trvania sa budeme niekoľkokrát ročne stretávať na tréningoch a osobných stretnutiach (podľa balíka, ktorý si vyberiete) a budeme vám poskytovať priebežnú podporu pri realizácii vašich školských aktivít formou pravidelnej komunikácie podľa individuálnej dohody. Okrem toho budete súčasťou celoslovenskej online aj offline komunity, v rámci ktorej budete mať prístup k pravidelným novinkám, kontaktom a materiálom ako aj možnosť zdieľať svoje úspechy s ostatnými.

Ako prebiehali predchádzajúce ročníky programu si môžete pozrieť tu.

Absolventi programu o účasti v ňom povedali:

„Ste fakt skvelí a ďakujem vám za to, čo robíte pre nás, pre deti a najmä pre spoločnosť.“
„Len tak ďalej! Dúfam, že naozaj nám pomôžete, aby sa školstvo „vyhrabalo“ z dlhodobo zlej situácie.“
„Protilátka na učiteľské vyhorenie.“
„Hodnotne využitý čas, veľmi veľa inšpirácie, super zážitky, nové známosti, úžasní ľudia.“

Referencie Učiteľov, ktorí menia svet nájdete tu. 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?  

Prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet v šk.r. 2018/2019 bolo uzatvorené.

 

KEDY SA DOZVIETE, ČI BOLA VAŠA PRIHLÁŠKA ÚSPEŠNÁ?

Po uzavretí prihlasovania zhodnotíme všetky prihlášky a starostlivo vyberieme novú 20tku Škôl, ktoré budú meniť svet.

Všetky prihlásené školy budeme informovať o výsledkoch výberového konania e-mailom do 30. júna 2018.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk.

Tešíme sa na vás!

Mohlo by vás zaujímať