Vďaka Vašej podpore vychovávame mladých ľudí, ktorí majú záujem meniť Slovensko k lepšiemu.

89,63% detí a mladých ľudí verí, že dokážu meniť veci okolo seba k lepšiemu. Iba štvrtina z nich sa aspoň raz občiansky angažovala (IPAO, 2016-2017).

Aktuálne môžete podporiť plnohodnotnejšiu výučbu na základných a stredných školách po celom Slovensku, efektívny rozvoj pedagógov, diskusiu o neprehliadnuteľnej potrebe aktualizácie a modernizácie učebných osnov občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov či koncepčnú prácu na ich zlepšovaní darovaním Vašich 2% z dane.

Údaje, ktoré na to potrebujete:

IČO: 42448450

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Inštitút pre aktívne občianstvo

Sídlo: Vyšehradská 16, 85106 Bratislava

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa, TU si môžete stiahnuť predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Stačí ho vytlačiť, vyplniť za seba, podpísať a odovzdať svojmu zamestnávateľovi.

ĎAKUJEME! 

Znamená to pre nás veľký záväzok meniť svet občianskeho vzdelávania.