V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek občianskej náuky sme inšpirovali prednáškou na tému Občianska náuka ako zážitok a diskutovali spolu s nimi o rôznych možnostiach využitia novej metodickej príručky a spôsoboch, akými možno túto vysokoaktuálnu tému pútavo zapracovať do vyučovania a života v škole. Ak ste sa Indícia Roadshow nemohli osobne zúčastniť, môžete si naše vystúpenie pozrieť tu a našu prezentáciu tu. Ďakujeme našim priateľom z Indície za túto možnosť!

foto: Indícia

Mohlo by vás zaujímať