Angažovanosť mladých vo verejnom živote

11. apríla 2018 Comments off

Vo štvrtok 5.4.2018 sa náš stážista Matej Bilik  (prvý sprava) zúčastnil ako hosť diskusie Angažovanosť (aj nás mladých) vo verejnom živote. Okrem iného rozprával aj o jeho práci u nás v IPAO. Za posledné mesiace sa

viac

Kriticky mysliace Slovensko

28. februára 2018 Comments off

Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať? Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 Jana Feherpataky-Kuzmová (IPAO) so

viac

Indícia Roadshow 2017: Občianska náuka ako zážitok

25. októbra 2017 Comments off

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek občianskej náuky sme

viac