Vo štvrtok 5.4.2018 sa náš stážista Matej Bilik  (prvý sprava) zúčastnil ako hosť diskusie Angažovanosť (aj nás mladých) vo verejnom živote. Okrem iného rozprával aj o jeho práci u nás v IPAO. Za posledné mesiace sa stihol zapojiť do tréningov Škôl, ktoré menia svet a pomáha nám so spracovaním dát. Popritom študuje na BISLA a angažuje sa kde sa dá. Podľa Maťa sa aj cez takéto diskusie dajú ponúknuť mladým ľuďom príklady dobrej praxe v oblasti angažovanosti a participácie a motivovať ich tak k aktívnemu občianstvu.

Mohlo by vás zaujímať