NÁJSŤ SVOJU VLASTNÚ CESTU JE JEDNODUCHÉ.

Jedným z najdôležitejších krokov na ceste k zdravej demokratickej spoločnosti je byť aktívnym občanom.

Chcete rozumne investovať svoj voľný čas, pričiniť sa o pozitívnu zmenu v spoločnosti alebo Vašej komunite, zdokonaliť pritom svoje zručnosti a spoznať nových, inšpiratívnych ľudí?

Hnevajú Vás spoločenské problémy vo Vašom okolí, no pasivita a apatia nie sú Váš „štýl“, a tak hľadáte „ostrovček pozitívnej deviácie“, ktorý by Vám poskytol pomoc a podporu pri investovaní Vašej energie?

Veríte, rovnako ako my, že nevšímavosť voči malým aj veľkým výzvam okolo nás je nanič, a preto je potrebné zaoberať sa dôležitosťou aktívneho občianskeho prístupu, participácie a angažovanosti na Slovensku?

Zapojte sa do niektorého z našich projektov alebo nás kontaktujte.

crowdfunding projektu YCN!
žiakov zapojených do projektu Školy, ktoré menia svet
tímových emailov a telefonátov
spôsobov ako aktívne prispieť k lepšiemu svetu okolo nás

KTO SME

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku. Hoci sme oficiálne vznikli v roku 2015, témam súvisiacim s rozvojom občianskej spoločnosti sme sa venovali pred vznikom občianskeho združenia ako neformálne zoskupenie, a tiež už od roku 2009 profesionálne ako jednotlivci. Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.Naše stanovy si môžete pozrieť tu.

PREČO SME VZNIKLI

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011 (orig. samizdat).

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ, väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré vo Vás zarezonujú, analyzovali ich a pomáhali Vám objaviť pre Vás najvhodnejší spôsob, pomocou ktorého budete môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny, nadobudnúť dobrý pocit satisfakcie a prispieť ku kvalite demokracie na Slovensku.

NÁŠ TÍM

Ak máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu ako dobrovoľník/čka alebo stážista/ka, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk alebo cez kontaktný formulár.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

ČO ROBÍME

Projekty, ktoré realizujeme, tvoria mozaiku foriem rozvoja aktívneho občianstva na Slovensku. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby poskytli v čo najväčšej miere priestor pre voľnosť a kreativitu ich cieľovej skupiny, a teda, aby boli tou povestnou „udicou“, a nie „rybami“. Pri implementácii jednotlivých projektov dbáme na ich udržateľnosť, časovú a finančnú efektívnosť, rovnosť prístupu, profesionálny, a zároveň priateľský prístup.Aktuálne realizujeme:

YouCan! Network (skr. YCN!) je portál pre aktívnych občanov a organizácie, ktoré sa zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú im ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej komunity, ale práve naopak - chcú sa pričiniť o pozitívnu zmenu.

Ste jednotlivec, mimovládna nezisková organizácia, škola, firma, subjekt štátnej správy alebo samosprávy, neformálna alebo komunitná skupina? Vyskúšajte si pohodlnú, rýchlu a jednoduchú výmenu skúsenosti, komunikáciu, spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu alebo požiadajte o radu! Pretože spájať sa pre dobré veci má väčší zmysel ako robiť ich samostatne.

Bezplatná registrácia

Viac informácií

FAQ

Program Školy, ktoré menia svet vytvára priestor pre výchovu a vzdelávanie mládeže k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti, a to prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód do výučby a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít. Pomocou prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania podnecuje záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo a motivuje ich k iniciatívnosti a plnohodnotnému využívaniu ich potenciálu, kreativity a času, a tým pozitívne prispieva k ich všestrannému osobnostnému rozvoju.

V školskom roku 2016/2017 prebieha na piatich základných školách a gymnáziách na Slovensku pilotná verzia projektu.

Školy, ktoré menia svet, sú:

Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane

Základná škola, Jedľové Kostoľany

Sme hrdí, že projekt prebieha práve na týchto školách. Ich riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám týmto zároveň ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.Všetky novinky môžete sledovať aj na našom Facebooku.

Naše najnovšie články si môžete prečítať na našom blogu.

Naše výročné správy nájdete tu:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016NAPÍSALI O NÁS