OBJAVTE, ČO VO VÁS JE.

Nové zážitky. Nové skúsenosti. Pozitívna zmena.

Chcete rozumne investovať svoj voľný čas, pričiniť sa o pozitívnu zmenu v spoločnosti alebo Vašej komunite, zdokonaliť pritom svoje zručnosti a spoznať nových, inšpiratívnych ľudí?

Hnevajú Vás spoločenské problémy vo Vašom okolí, no pasivita a apatia nie sú Váš „štýl“, a tak hľadáte „ostrovček pozitívnej deviácie“, ktorý by Vám poskytol pomoc a podporu pri investovaní Vašej energie?

Veríte, rovnako ako my, že nevšímavosť voči malým aj veľkým výzvam okolo nás je nanič, a preto je potrebné zaoberať sa dôležitosťou aktívneho občianskeho prístupu, participácie a angažovanosti na Slovensku?

Zapojte sa do niektorého z našich projektov alebo nás kontaktujte.

∞ crowdfunding projektu YCN!
vypitých káv
+ tímových emailov a telefonátov
spôsobov ako aktívne prispieť k lepšiemu svetu okolo nás

∞ crowdfunding projektu YCN!

vypitých káv

+ tímových emailov a telefonátov

spôsobov ako aktívne prispieť k lepšiemu svetu okolo nás

KTO SME

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku. Hoci sme oficiálne vznikli v roku 2015, témam súvisiacim s rozvojom občianskej spoločnosti sme sa venovali pred vznikom občianskeho združenia ako neformálne zoskupenie, a tiež už od roku 2009 profesionálne ako jednotlivci. Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Naše stanovy si môžete pozrieť tu.

PREČO SME VZNIKLI

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011. (Orig. samizdat.)

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ, väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré vo Vás zarezonujú, a analyzovali ich, pomáhali Vám objaviť, čo výborné vo Vás je, a ponúkli Vám pre Vás najvhodnejší nástroj, pomocou ktorého budete môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny.

NÁŠ TÍM

Ak máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu ako dobrovoľník/čka alebo stážista/ka, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk alebo cez kontaktny formulár, ktorý nájdete nižšie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

ČO ROBÍME

Projekty, ktoré realizujeme, tvoria mozaiku foriem rozvoja aktívneho občianstva na Slovensku. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby poskytli v čo najväčšej miere priestor pre voľnosť a kreativitu ich cieľovej skupiny, a teda, aby boli tou povestnou „udicou“, a nie „rybami“. Pri implementácii jednotlivých projektov dbáme na ich udržateľnosť, časovú a finančnú efektívnosť, rovnosť prístupu, profesionálny, a zároveň priateľský prístup. Nakoľko nie je v našich kapacitných možnostiach zodpovedne realizovať všetky naše projektové zámery naraz, jednotlivé projekty spúšťame postupne.Aktuálne realizujeme:

YouCan! Network

YCN! je komunikačná, networkingová a poradenská platforma. Poskytuje virtuálny a otvorený priestor pre sieťovanie, spoluprácu, inšpiráciu, získavanie informácií a odborné poradenstvo pri dobrovoľnej alebo inak spoločensky prospešnej činnosti. Je to priestor pre tých, ktorí sa cítia byť aktívnymi občanmi, aj tých, ktorí sa chcú nechať inšpirovať a tento pocit nadobudnúť.

Pripravujeme:

Program pre školy
Viac informácií už čoskoro.

Najaktuálnejšie informácie hľadajte na našom Facebooku.

NAPÍSALI O NÁS